Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Publicatie & onderzoek

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je een aanvraag indienen voor een bijdrage voor publicatie en onderzoek.

Publicatie

Een incidentele publicatie gericht op de vakinhoudelijke beroepspraktijk van Nederlandse filmprofessionals die als doel heeft het verdiepen en verbreden van de kennisontwikkeling en/of de promotie van de Nederlandse film in het binnen- en buitenland. Journalistieke artikelen of teksten in een krant of tijdschrift dan wel voor op het internet komen niet voor een subsidie in aanmerking.

Onderzoek

Onderzoek dat voor de Nederlandse filmsector van belang is. Het gaat om onderzoek naar (economische) kerncijfers en /of nieuwe financieringsinstrumenten en/of vormen van distributie. De onderzoeksresultaten moeten openbaar gemaakt worden.

Rechtspersonen of natuurlijke personen uit het Koninkrijk der Nederlanden met professionele kennis en ervaring op het gebied van publicaties of onderzoek met betrekking tot de filmsector.

Een bijdrage wordt per geval bepaald tot maximaal 75% van de totale kosten.

Een financiële bijdrage en een afnamegarantie van tenminste twee professionele partijen (derden) zijn verplicht.

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.


De projectmanager Talentontwikkeling en Filmactiviteiten zorgt samen met de afdeling subsidiebureau voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling en advisering van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op Filmactiviteiten - Publicatie en Onderzoek.

Veelgestelde vragen

Binnen het beperkte jaarbudget ondersteunt het Fonds alleen publicaties gericht op filmprofessionals. Journalistieke of wetenschappelijke werken zijn uitgesloten, zo ook projecten die direct of indirect in relatie staan tot omroepen of andere mediabedrijven. Het maken van een podcast is ook een zodanig laagdrempelig medium dat de noodzaak voor subsidie te beperkt is.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Veerle Bovens

Projectbegeleider

Monique Ruinen

Hoofd Talentontwikkeling & Filmactiviteiten