Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Digitalisering Filmtheaters 2022

Subsidie
Status:
Gesloten

In het kader van het herstelprogramma COVID-19 stelt het ministerie van OCW een eenmalige tegemoetkoming beschikbaar om verouderde digitale projectoren van de filmtheaters te vervangen, in de verwachting dat die wordt gematcht door de aanvrager en/of derden ter dekking van de gehele investering.

Met de verlening van cultuursubsidie wordt een beroep gedaan op het filmtheater om een substantiële inspanning te leveren ter vergroting van de zichtbaarheid van Nederlandse culturele filmproducties binnen de programmering.

Filmtheaters zijn meer dan vertoningsplekken. Ze spelen een belangrijke rol voor filmmakers en in de culturele diversiteit van het filmaanbod in Nederland. Nederland was een van de eerste landen ter wereld waar tien jaar geleden de landelijke overgang naar digitale projectie plaatsvond. Mede door een veranderde financieel-economische situatie, zijn filmtheaters slechts in beperkte mate in staat te innoveren.

Wie komt in aanmerking?

Een filmtheater dat de zaal/zalen zelf exploiteert en vóór 1 juni 2022 is aangesloten bij:

  • de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) in de categorie Filmtheater (groot/klein) zoals opgenomen in de ledenlijst van de vereniging en/of;
  • Het Nederlands Filmtheater Overleg (NFO) en/of;
  • Europa Cinemas en/of Cineville.
Bijdrage

De maximale bijdrage ter vervanging van digitale apparatuur per filmzaal bedraagt € 26.000.

Voorwaarden

De bijdrage is uitsluitend bedoeld voor de directe vervanging van verouderde digitale projectoren en randapparatuur (geluidsapparatuur en/of vertoningsdoek in de filmzaal en/of de server en/of de garantie daarop).

Daarbij gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

1. De zaal waarvan de apparatuur vervangen wordt is langer dan 5 jaar in bedrijf als filmzaal voor betalend bioscoopbezoek.

2. De bijdrage van het Fonds moet minimaal 100% worden gematcht door de aanvrager en/of derden. De volledige financiering voor de daadwerkelijke aanschaf van digitale projectoren en randapparatuur dient uiterlijk volgend jaar 31 december 2023 aangetoond te zijn door middel van:

  • een kredietovereenkomst met een financieringsorganisatie als Cultuur + Ondernemen of een bank zoals Triodos Bank en/of;
  • een bewijs van bijdrage van gemeente of provincie en/of;
  • een bewijs van investeringen vanuit eigen vermogen van het filmtheater en/of derden.

Indien volledige financiering niet of niet tijdig kan worden aangetoond en naar het oordeel van het Fonds onvoldoende onderbouwd is, dan zal de bijdrage worden ingetrokken.

3. Digitale projectoren en randapparatuur die je tussen 1 januari 2021 en het doen van een aanvraag al hebt besteld of aangeschaft ter vervanging van verouderde apparatuur in een bestaande filmzaal, zijn ook subsidiabel voor een bijdrage. Ook geldt dit alleen wanneer er sprake is van een matching in financiering door de aanvrager en/of derden.
Let op: apparatuur voor nieuwe zalen is niet subsidiabel.

4. Met de verlening van cultuursubsidie wordt een beroep gedaan op het filmtheater om een substantiële inspanning te leveren ter vergroting van de zichtbaarheid van Nederlandse culturele filmproducties binnen de programmering.

Procedure

De projectmanager distributie & marketing en het Subsidiebureau toetsen de aanvraag.

Bij verlening van een bijdrage dient uiterlijk 31 december 2023 de aanschaf en volledige financiering van de te vervangen projectoren en randapparatuur schriftelijk te zijn aangetoond middels sluitende overeenkomsten en/of bewijs van betaling. Deze bijlagen mogen per e-mail verstuurd worden naar projectbegeleider Patricia van Wetten ([email protected]). Daarnaast moet de (aanbetalings)factuur van de leverancier voor de te vervangen apparatuur en/of garantieverlenging worden meegestuurd.

Indien naar het oordeel van het Fonds de aanschaf en volledige financiering is aangetoond zal de bijdrage, na toekenning, op basis van een betaalverzoek betaalbaar gesteld worden.

Reglementen en protocollen
Subsidie aanvragen

Het is op dit moment niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de regeling Digitalisering Filmtheaters.

Veelgestelde vragen

Wat doet het Filmfonds?

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Waar moet een filmidee aan voldoen?

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Can I submit my application in English?

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Patricia van Wetten

Projectbegeleider