Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Afwerking Vrije Filmproductie (korte film)

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je aanvragen voor de afwerking van een vrije Nederlandse filmproductie (geen commercials, videoclips, televisieproducties of afstudeer- of opdrachtfilms) in de categorie korte film (tot 60 min.) die zonder steun vanuit het Filmfonds is gerealiseerd.

Daarnaast is de film op basis van kwaliteit geselecteerd voor:

• Een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival (klik hier voor de festivallijst); of
• een toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de film zich onderscheid in bereik of waardering (zie de festivallijst); of
• een tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie; of
• als de film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng zal worden vertoond.

De producent van een majoritaire Nederlandse filmproductie dan wel een regisseur die zijn/haar majoritaire Nederlandse filmproductie zelf geproduceerd heeft.

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

 • Maximaal € 10.000,-

De bijdrage kan ingezet worden als tegemoetkoming in de kosten voor afwerking/productie, promotie en distributie van de betreffende filmproductie.

Aanvragen kan alleen indien het een vrije, niet in opdracht geproduceerde majoritaire Nederlandse korte filmproductie (tot 60 minuten) betreft die op basis van kwaliteit is geselecteerd is voor:

 • tenminste één gerenommeerd (inter)nationaal filmfestival; òf
 • tenminste één toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de filmproductie zich onderscheidt in bereik of waardering; òf
 • een gecureerde tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie;
 • dan wel dat de korte film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland zal worden vertoond.

De filmfestivals en digitale videoplatforms die in aanmerking komen zijn benoemd in de festivallijst Afwerkingsbijdrage Vrije Filmproductie. Bij vertoning van een filmproductie in de categorie Onderzoek & Experiment in het kader van een gecureerde tentoonstelling/expositie moet het gaan om een naar het oordeel van het Filmfonds gerenommeerde en passende vertoningsplek.

 • Om in aanmerking te komen voor een afwerkingsbijdrage heeft de betreffende filmproductie geen realiseringsbijdrage van het Fonds ontvangen;
 • betreft het ook geen afstudeerfilm, noch een film van een producent of regisseur die nog niet is afgestudeerd;
 • Er kan geen bijdrage aangevraagd worden voor commercials, videoclips en opdrachtfilms, of volledig door omroepen of andere mediabedrijven gefinancierde producties.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op: een aanvraag voor Afwerking Vrije Filmproductie in de categorie korte film kan een aanvraag uiterlijk tot een 1 maand na de vertoning op of door het platform waarvoor de film is geselecteerd, ingediend worden bij het Fonds.

Het Fonds toetst of de selectie van de filmproductie en de aanvraag zelf aan de voorwaarden voor een afwerkingsbijdrage voldoet. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Een subsidietoekenning door het Filmfonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Bijlagen

Inhoudelijk

 • Synopsis / korte inhoud
 • Werkkopie (Ruwe versie / Meest recente versie van de film)
 • Toelichting aanvrager
 • CV’s en Filmografie belangrijkste betrokken crewleden
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Bedrijfsvisie

Zakelijk

 • Bevestiging selectie (indien van toepassing)
 • Productiebegroting
 • Opgave van besteding bijdrage
 • Specificatie bestedingen per land (indien co-productie)
 • Financieringsplan
 • Financieringstoekenningen en/of financieringsovereenkomsten
 • Verklaring Nederlandse filmdistributeur (indien van toepassing)
 • Overeenkomst met scenarist(en) en/of storyboard artist
 • Regie-overeenkomst

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Documentaire - Afwerking vrije filmproductie, Korte Animatie - Afwerking vrije filmproductie, Korte Fictie - Afwerking vrije filmproductie of Onderzoek & Experiment - Afwerking vrije filmproductie.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds financiert films en filmactiviteiten en richt zich daarbij op de professionele, onafhankelijke filmsector. Het Filmfonds is een van de rijkscultuurfondsen. We stimuleren filmcultuur in de meest brede zin van het woord: van immersieve proworducties tot lange speelfilm, van experimenteel tot kinder- en familiefilm, van documentaire tot animatie. We richten ons niet alleen op bewezen makers, maar stimuleren ook beginnend talent en nieuwe, nog niet eerder gehoorde stemmen. Dat betekent dat we producties mogelijk maken met uiteenlopende verhalen, voor een jong en oud publiek, in iedere hoek en regio: van Maastricht tot Texel, van Groningen tot Bonaire.

Het Filmfonds financiert filmactiviteiten op het gebied van talentontwikkeling en filmeducatie in heel Nederland. Deze filmactiviteiten vormen een waardevolle voedingsbodem waarop films en filmmakers tot bloei kunnen komen. Hierbij staat de toegankelijkheid van het aanbod aan Nederlandse films centraal. Ook versterken we de regionale infrastructuur om de toegankelijkheid van de filmsector voor filmmakers uit heel Nederland en verhalen uit de regio te vergroten.

Het Filmfonds geeft, naast de kerntaak als subsidieverlener, ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Fonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen voeren.

Dat verschilt per regeling en categorie, maar er wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een klein deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn, maar we willen ook niet dat aanvragers te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language, unless stated otherwise.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Jolijn van Rees

Projectbegeleider