Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Afwerking Vrije Filmproductie (korte film)

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je aanvragen voor de afwerking van een vrije Nederlandse filmproductie (geen commercials, videoclips, televisieproducties of afstudeer- of opdrachtfilms) in de categorie korte film (tot 60 min.) die zonder steun vanuit het Filmfonds is gerealiseerd.

Daarnaast is de film op basis van kwaliteit geselecteerd voor:

• Een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival (klik hier voor de festivallijst); of
• een toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de film zich onderscheid in bereik of waardering (zie de festivallijst); of
• een tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie; of
• als de film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng zal worden vertoond.

Wie komt in aanmerking?

De producent van een majoritaire Nederlandse filmproductie dan wel een regisseur die zijn/haar majoritaire Nederlandse filmproductie zelf geproduceerd heeft.

Bijdrage

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

 • Maximaal € 10.000,-

De bijdrage kan ingezet worden als tegemoetkoming in de kosten voor afwerking/productie, promotie en distributie van de betreffende filmproductie.

Voorwaarden

Aanvragen kan alleen indien het een vrije, niet in opdracht geproduceerde majoritaire Nederlandse korte filmproductie (tot 60 minuten) betreft die op basis van kwaliteit is geselecteerd is voor:

 • tenminste één gerenommeerd (inter)nationaal filmfestival; òf
 • tenminste één toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de filmproductie zich onderscheidt in bereik of waardering; òf
 • een gecureerde tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie;
 • dan wel dat de korte film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland zal worden vertoond.

De filmfestivals en digitale videoplatforms die in aanmerking komen zijn benoemd in de festivallijst Afwerkingsbijdrage Vrije Filmproductie. Bij vertoning van een filmproductie in de categorie Onderzoek & Experiment in het kader van een gecureerde tentoonstelling/expositie moet het gaan om een naar het oordeel van het Filmfonds gerenommeerde en passende vertoningsplek.

 • Om in aanmerking te komen voor een afwerkingsbijdrage heeft de betreffende filmproductie geen realiseringsbijdrage van het Fonds ontvangen;
 • betreft het ook geen afstudeerfilm, noch een film van een producent of regisseur die nog niet is afgestudeerd;
 • Er kan geen bijdrage aangevraagd worden voor commercials, videoclips en opdrachtfilms, of volledig door omroepen of andere mediabedrijven gefinancierde producties.
Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op: een aanvraag voor Afwerking Vrije Filmproductie in de categorie korte film kan een aanvraag uiterlijk tot een 1 maand na de vertoning op of door het platform waarvoor de film is geselecteerd, ingediend worden bij het Fonds.

Procedure

Het Fonds toetst of de selectie van de filmproductie en de aanvraag zelf aan de voorwaarden voor een afwerkingsbijdrage voldoet. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Een subsidietoekenning door het Filmfonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

De bijlagen

Bijlagen

Inhoudelijk

 • Synopsis / korte inhoud
 • Werkkopie (Ruwe versie / Meest recente versie van de film)
 • Toelichting aanvrager
 • CV’s en Filmografie belangrijkste betrokken crewleden
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Bedrijfsvisie

Zakelijk

 • Bevestiging selectie (indien van toepassing)
 • Productiebegroting
 • Opgave van besteding bijdrage
 • Specificatie bestedingen per land (indien co-productie)
 • Financieringsplan
 • Financieringstoekenningen en/of financieringsovereenkomsten
 • Verklaring Nederlandse filmdistributeur (indien van toepassing)
 • Overeenkomst met scenarist(en) en/of storyboard artist
 • Regie-overeenkomst
Reglementen en protocollen
Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Documentaire - Afwerking vrije filmproductie, Korte Animatie - Afwerking vrije filmproductie, Korte Fictie - Afwerking vrije filmproductie of Onderzoek & Experiment - Afwerking vrije filmproductie.

Veelgestelde vragen

Wat doet het Filmfonds?

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Waar moet een filmidee aan voldoen?

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Can I submit my application in English?

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Jolijn van Rees

Projectbegeleider