Spring naar inhoud Spring naar footer

Reglementen en procedures

Protocol, procedures en begrotingsmodellen

Financieel en Productioneel Protocol
Toelichting wijzigingen Financieel en Productioneel Protocol

Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel

Handboek Financiële Verantwoording

Toelichting op wijzigingen Handboek Financiële Verantwoording
Begrotingsmodel Artistieke Ontwikkeling
Begrotingsmodel Ontwikkeling Speelfilm

Begrotingsmodel Standaard & Production Incentive

Begrotingsmodel Standaard & Production Incentive Animation

Begrotingsmodel Ontwikkeling Lange Documentaire
Begrotingsmodel Realisering Lange Documentaire
Begrotingsmodel Korte Fictie / Korte Documentaire
Begrotingsmodel Ontwikkeling Korte Animatie

Begrotingsmodel Realisering Korte Animatie

Begrotingsmodel Realisering Onderzoek & Experiment

Begrotingsmodel Immerse\Interact

Begrotingsmodel Meerjarige Activiteitensubsidie Filmfestival
Begrotingsmodel Projectsubsidie Filmfestival
Begrotingsmodel Filmeducatiehubs
Begrotingsmodel Marketing en Distributie

Begrotingsmodel Marketing & Distributie – buitenlandse arthouse & kinderfilm

Begrotingsmodel Projectontwikkeling
Gefaseerde input Positionering en Uitbreng
Begrotingsmodel Teledoc Campus Ontwikkeling
Begrotingsmodel Production Incentive (Movie Magic)
Begrotingsmodel Talentontwikkeling in de regio
Evaluatieformulier Talentontwikkeling in de regio
Points System Feature Film
Points System Documentary
Points System Animation Film
Points System TV-series - Documentary
Points System TV-series - Drama
Verklaring Producent - Regisseur
Verklaring Uitvoerenden en Leveranciers
Machtigingsformulier medebevoegde ondertekenaars
Voorbeeld Exploitatieoverzicht
Aanvraagformulier verzoek inzet terugbetaalde exploitatie-inkomsten
Cost Report Model
Cost Report Model incl. afrekening Steunfonds
Protocol Kinderbegeleiding
Input Distributie
Oplevering filmkopie voor opslag en conservering door EYE
Verklaring Coproducenten Film Production Incentive
Voorbeeld FPI FILM Uitvoeringsovereenkomst
Voorbeeld FPI SERIES Uitvoeringsovereenkomst
Werkplan
Werkplan Projectontwikkeling
Protocol Teledoc
Wijziging protocol werkkopie en picture lock versie Filmfonds
Begrotingsmodel Ontwikkeling De Verbeelding
Werkplan De Verbeelding

English

Rules of Procedure (Huishoudelijk Reglement)
General Regulations (Algemeen Reglement)
Sub-regulation Development (Deelreglement Ontwikkeling)
Sub-regulation Realisation (Deelregelement Realisering)
Sub-regulation Distribution (Deelreglement Distributie)
Sub-regulation Film activities (Deelreglement Filmactiviteiten)
Financial and Production Protocol 2022 (Financieel en Productioneel Protocol)
Financial and Production Protocol Production Incentive 2022 (Financieel en Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel)
Regulations for the Netherlands Film Production Incentive 2022 (Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland)
Regulations for the Netherlands Film Production Incentive Scheme High-End Series & Single Episode on basis of annex to regulations 2022 (Stimuleringsmaatregel High-end Series - regeling obv Addendum)
Financial Accounting Manual
Statement of coproducer Production Incentive
Objection procedure (Bezwaarprocedure)
Example FPI FILM Longform agreement
Example FPI SERIES Longform agreement