IDFAcademy & NPO-fonds workshop

IDFAcademy & NPO-fonds workshop

Deadline: 14 mei

Tijdens de IDFAcademy & NPO-fonds Workshop werken zes filmmakers in een aantal maanden onder professionele begeleiding een eerste idee uit tot een filmplan met begeleidend visueel materiaal. Het doel van de workshop is om talentvolle makers te helpen in hun ontwikkeling en bij te dragen aan de totstandkoming van een artistiek hoogwaardig ontwikkelingsplan voor een korte documentaire of een documentaire van 55 minuten.

Het programma

De deelnemers worden inhoudelijk begeleid bij het uitwerken van de research, het ontwikkelen van de verhaalstructuur en het schrijven van een filmplan. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van het auteurschap van de deelnemers, stimuleert het hen nieuwe vertelvormen binnen het genre documentaire te onderzoeken en aandacht te besteden aan de beoogde doelgroep(en) van hun plan.

Internationale focus

Dit jaar wordt het programma verrijkt met een aantal internationale componenten. De workshop trapt eind juni af met een kennismaking en inspiratiesessie van o.a. internationaal gerenommeerde makers die uitgenodigd zijn in het kader van IDFA Project Space. Eind augustus vervolgen de workshop-bijeenkomsten die bijna wekelijks tot november plaatsvinden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om in een ‘snelkookpan’-vorm het plan verder te ontwikkelen. De definitieve filmplannen kunnen leiden tot een ontwikkelingsaanvraag bij het NPO-fonds.

Profiel van de deelnemers

De workshop richt zich in eerste instantie op beginnende makers, die ten minste één (korte) productie binnen het genre documentaire op hun naam hebben staan die is vertoond in de bioscoop, op een festival of op een digitaal aanbodkanaal of platform. Ook mid-career makers die helder gemotiveerd een nieuwe vorm willen onderzoeken kunnen zich aanmelden. Deelnemers kunnen niet in vaste dienst zijn bij een van de Nederlandse publieke omroepen.

Motivatie

Bij de aanmelding wordt onder meer om een synopsis en motivatie gevraagd. Bij de synopsis is het van belang dat er urgentie en originaliteit spreekt uit het filmidee en dat de uitdaging in de ontwikkeling helder is geformuleerd. Tevens dienen aantoonbare stappen in de research te zijn gemaakt. Wat betreft motivatie wordt van de deelnemers verwacht dat zij duidelijk kunnen toelichten waarom zij de workshop willen volgen en welke leerdoelen zij zichzelf stellen. Er wordt gestreefd naar een selectie van projecten waarvan een aantal de potentie heeft internationale aansluiting te vinden. De voertaal van de workshop is Nederlands maar sommige bijeenkomsten zullen in het Engels zijn. Deelnemers dienen de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift te beheersen. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich committeren aan de workshop en zich goed voorbereiden voor alle bijeenkomsten.

Aanmelding en planning

  • Aanmelden kan tot 14 mei.
  • Een selectiecommissie selecteert uit alle aanmeldingen twaalf kandidaten, zij worden medio juni uitgenodigd voor een gesprek.
  • Op basis van deze gesprekken worden zes deelnemers geselecteerd voor de workshop. Een eerste bijeenkomst vindt plaats eind juni tijdens IDFA Project Space.
  • Deelname kost €500 (excl. btw).
  • Van juli tot eind augustus werken de deelnemers in eigen tijd aan hun filmplan en dient de definitieve koppeling aan een producent plaats te vinden.
  • Vanaf eind augustus zijn er bijna wekelijks bijeenkomsten gepland.
  • Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze 2 à 3 dagen per week aan het filmplan kunnen werken.
  • De eindpresentatie en uitreiking van de Karen de Bok Talent Prijs 2021 vindt plaats tijdens IDFA.

Voor vragen kun je mailen naar idfacademy@idfa.nl.

Meer informatie