Zichtbaarheid van de Nederlandse Film

De Nederlandse filmtheaters en bioscopen zijn door de coronamaatregelen geruime tijd gesloten geweest, maar inmiddels zijn de zalen binnen de voorwaarden weer geopend. Het Filmfonds beweegt met de situatie mee door de inzet van een breed scala aan maatregelen voor de gehele filmsector van maker tot vertoner. We trachten in alle fases van subsidieverstrekking maatwerk te leveren binnen de reglementaire kaders waarbinnen het opereert.

De coronapandemie zorgt ervoor dat zichtbaarheid een van de grootste actuele uitdagingen voor de Nederlandse en Europese film is. Door de komst van digitale platforms is kijkgedrag veranderd, is het aanbod explosief gestegen en de concurrentie sterk toegenomen. Het publiek heeft ogenschijnlijk veel meer keus. Bovendien is de dvd- en blu-raymarkt sterk gekrompen, waardoor de meeste filmdistributeurs veel minder kunnen investeren in films dan voorheen. Daarnaast kwamen de afgelopen jaren steeds meer films uit in bioscopen en filmtheaters – 492 films in 2019 tegenover 324 films in 2005 – waardoor het dringen ins en films zich in korte tijd moeten bewijzen. Achter veel films die het goed doen in de bioscopen zit een enorm marketingbudget, dat nauwelijks haalbaar is voor films van eigen bodem. Daarbij zijn in Nederland veel (kleine) distributiepartijen actief en groeit dat aantal nog steeds.

Binnen de (financiële) beperkingen blijft kwaliteit het leidende principe. We zorgen ervoor dat kwaliteitsproducties, die we als Fonds steunen, zo goed mogelijk naar een publiek gebracht worden. Ook dit brengt in het huidige landschap flexibiliteit en maatwerk met zich mee. Storytelling voor producties die op meerdere platforms zichtbaar worden, vereist een andersoortig ontwikkelingsproces. Bovendien komt niet elke film tot zijn recht via een reguliere bioscoopuiting, dus alternatieve uitbreng en partijen met vernieuwende vormen van distributie en publieksbereik krijgen bij ons ruimte.  

omlaag