Zichtbaarheid van de Nederlandse Film

Door de corona-restricties zijn de Nederlandse filmtheaters en bioscopen al geruime tijd gesloten en bieden de vooruitzichten nog weinig perspectief. Het Filmfonds beweegt met de situatie mee door de inzet van een breed scala aan maatregelen voor de gehele filmsector van maker tot vertoner. Het Filmfonds tracht in alle fases van subsidieverstrekking maatwerk te leveren binnen de reglementaire kaders waarbinnen het opereert.

Algemeen kan gesteld worden dat zichtbaarheid momenteel een van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse en Europese film is. Door de komst van digitale platforms is kijkgedrag veranderd, is het aanbod explosief gestegen en de concurrentie sterk toegenomen. Het publiek heeft ogenschijnlijk veel meer keus. Ook is de dvd- en blu-raymarkt sterk gekrompen, waardoor de meeste filmdistributeurs veel minder kunnen investeren in films dan voorheen. Bovendien kwamen de afgelopen jaren steeds meer films uit in de bioscopen en filmtheaters – 492 films in 2019 tegenover 324 films in 2005 – waardoor het dringen is en films zich in korte tijd moeten bewijzen. Achter veel films die het goed doen in de bioscopen zit een enorm marketingbudget, dat nauwelijks haalbaar is voor films van eigen bodem. Bovendien zijn in Nederland veel (kleine) distributiepartijen actief en groeit dat aantal nog steeds.

Binnen de (financiële) beperkingen blijft kwaliteit het leidende principe. We zorgen ervoor dat kwaliteitsproducties, die we als Fonds steunen, zo goed mogelijk naar een publiek gebracht worden. Ook dit brengt in het huidige landschap flexibiliteit en maatwerk met zich mee. Storytelling voor producties die op meerdere platforms zichtbaar worden vereist een andersoortig ontwikkelingsproces. Bovendien komt niet elke film tot zijn recht via een reguliere bioscoopuitbreng, dus alternatieve uitbreng en partijen met vernieuwende vormen van distributie en publieksbereik krijgen bij ons ruimte.

omlaag