Film Fast & Furious

Ontwikkeling

Als onderdeel van het 2e COVID-19 steunpakket richt deze R&D-regeling zich direct op scenaristen en regisseurs - al dan niet in samenwerking met heads of department - aan wie eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke verhalen ontspruiten.

De bijdrage voor Research & Development moet worden besteed aan de research en eerste ontwikkelingsfase van een verder uit te werken filmidee voor een oorspronkelijke speelfilm, animatiefilm, lange documentaire, korte film, hybride productie of high-end dramaserie (dus geen remake, sequel, boekverfilming, enz.) die niet eerder is ingediend bij het Fonds.

Het nieuwe filmidee moet binnen dezelfde categorie vallen als de/een eerdere filmproductie/ high-end dramaserie of afstudeerfilm van de regisseur of scenarist.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Individuele scenaristen of regisseurs:

 • met minimaal 1 eerdere speelfilm, lange animatiefilm, lange documentaire (>70 min), high-end dramaserie, korte of hybride filmproductie op zijn/haar naam als regisseur of scenarist, die in Nederland is uitgebracht (bioscoopuitbreng of op televisie) dan wel is geselecteerd voor een internationaal filmfestival of platform (zie Hoofdstuk 7, Financieel & Productioneel Protocol). Of;
 • die zijn afgestudeerd in 2019 of 2020 met een bachelor of master diploma aan een film- of kunstacademie in Nederland.

Scenaristen en regisseurs kunnen individueel aanvragen maar ook als team en/of in combinatie met head(s) of department.

Bijdrage

 • € 10.000 per geselecteerd filmidee van één aanvrager
 • € 15.000 per geselecteerd filmidee in teamverband

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 500.000.

De bijdrage voor Research & Development staat los van de reguliere ontwikkelingsbijdragen die het Fonds verstrekt en zal dus bij een eventuele verdere aanvraag voor het project bij het Fonds niet in mindering worden gebracht op het totaal aan te vragen ontwikkelbedrag.

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Een tweetal adviescommissies onder voorzitterschap van het Fonds selecteert uit de ingediende aanvragen de meest eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke filmideeën. De selectie van de filmideeën vindt plaats binnen het beperkte financiële kader van de regeling.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om binnen 12 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Het toegekende bedrag wordt gelijk vastgesteld en betaalbaar gesteld onder de verplichting dat de uitwerking conform aanvraag plaatsvindt. Binnen een half jaar na toekenning moet een kort werkverslag opgeleverd worden.

Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Reglementen en protocollen

FAQ

Kan ik met meerdere projecten aanvragen?

Een aanvrager mag maximaal twee projecten onder eigen naam indienen, beide in dezelfde categorie.

Mag ik een afgewezen project van Film Fast Forward (steunmaatregel 2020) aangepast indienen voor Film Fast & Furious?

Voor deze regeling kunnen alleen nieuwe projecten worden ingediend die nog niet eerder door het Fonds in behandeling zijn genomen.

Subsidie aanvragen

De bijlagen van de aanvraag beslaan maximaal 3 A4:

 • Filmidee (titel, logline en beknopte synopsis)
 • Motivatie en beoogde besteding bijdrage en tijdpad
 • Korte CV(‘s) van de betrokken aanvrager(s) waaruit de eerdere filmervaring blijkt; òf
 • Kopie bachelor of master diploma aan een film- of kunstacademie in Nederland in het jaar 2019 of 2020

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

 • Projecttitel
 • Aanvraagnummer
 • Categorie
 • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen. 
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm, Documentaire, Korte Film, Onderzoek & Experiment, Korte Animatie of Production Incentive.
 3. Kies voor Film Fast & Furious.
Aanvraag starten

Contact