Internationalisering

Filmcultuur is grenzeloos, ook in tijden van een pandemie. In een globaliserende wereld waarin kunst en cultuur grensoverschrijdend is, verschuift onze identiteit en het beeld van wat Nederlandse film is. Maar internationalisering reikt verder dan het maken van films over landsgrenzen heen. Het is essentieel om coproducties structureel te ondersteunen, willen we de ontwikkeling van de Nederlandse filmmakers en producenten en de aansluiting van de Nederlandse film met de internationale wereld blijven bevorderen.