Talentontwikkeling - Buiten het maakproces

De behoefte aan training en internationale aansluiting als onderdeel van een gezond Nederlands filmklimaat blijft ongekend groot, ook buiten de landsgrenzen. De afgelopen jaren wist het Filmfonds stapsgewijs meer ruimte te maken voor professionals om te investeren in hun carrière door middel van individuele trainingen, professionele workshops, binnen- en buitenlandse labs en ateliers.

 

Met de oprichting van een ontwikkelinstelling voor film (FilmForward) werd een belangrijke stap gezet de waaier aan activiteiten in het veld te verbinden en waar nodig te versterken. Het Filmfonds ondersteunt -waar mogelijk- de individuele aanvragen van professionals of de organisaties die ze aanbieden.

Zowel startende filmmakers als ervaren professionals vroegen in 2020 een trainingsbijdrage aan. Het ging dit jaar om 40 individuele makers. Daarnaast werden diverse programma’s voor deskundigheidsbevordering ondersteund, zoals een bijdrage aan het Mondriaan Fonds voor de residency in het Van Doesburghuis in Parijs. Het doel van deze kunstenaarsresidentie is het stimuleren van de artistieke ontwikkeling en verdere verdieping van de praktijk van makers en bemiddelaars. Ook ondersteunde het Fonds ACT (belangenvereniging voor professionele acteurs Nederland) voor een ‘Masterclass voor acteurs’. Amsterdam Post Lab Post-Production Workshop kreeg subsidie en talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering worden tijdens verschillende festivals door het Filmfonds ondersteund, zoals bijvoorbeeld het Cinekid Script Lab & Directors Lab 2020-2021. voor het ontwikkelen van een digitaal Dashboard.

Het Filmfonds ondersteunt ook langer lopende labs, zoals Museo Nazionale del Cinema (Torino Filmlab) voor het onderdeel ‘Immersive Storytelling Workshop 2020'.
De volledige lijst van samenwerkingen met internationale labs en markten die in het buitenland plaatsvinden – of in 2020 vooral online – is te vinden op pagina 76.

Al in 2019 verbond het Filmfonds zich aan de Videoland Academy, een initiatief waarmee een nieuwe lichting makers kans krijgt om ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen. In 2020 zette dit trainingsprogramma zich door, ondersteund door het Filmfonds en in samenwerking met NFF, IDFA, IFFR en Dr. Script. Overige partners zijn Buma Cultuur, Nederlandse Filmacademie, Planet X en Filmmore. Voor deze tweede editie meldden zich 164 nieuwe talenten aan. Vier vijfde deel hiervan zijn aanmeldingen voor fictie projecten met als thema ‘Modern Fantasy’ en een vijfde deel voor documentaire projecten met het thema ‘Familie’. Twaalf makers werden geselecteerd om een filmplan uit te werken. Omdat de vier BIS festivals vanwege de coronacrisis snel moesten overschakelen naar een digitale vorm voor het vertonen van hun films en de organisatie van hun activiteiten ontvingen zij samen een bijdrage.

Ontwikkelinstelling FilmForward is het resultaat van een samenwerking van de Nederlandse audiovisuele industrie, het Filmfonds en Eye. FilmForward is een zelfstandige en onafhankelijke ontwikkelinstelling voor Film & AV die opgericht is om talent- en skillsontwikkeling voor werkende professionals in de film- en audiovisuele sector te verbeteren en hen te verbinden. FilmForward trekt als ontwikkelinstelling samen op met festivals, broedplaatsen, vak- en brancheverenigingen, fondsen, omroepen en streamingdiensten om bestaande talent- en skillsprogramma’s te versterken en beter zichtbaar en toegankelijk te maken voor álle werkende professionals in de film- en audiovisuele sector. Daarom coördineert deze organisatie tevens activiteiten die ervoor zorgen dat de sector diverser en inclusiever wordt en blijft innoveren. De activiteiten van FilmForward (zie filmforward.nl) richten zich op speelfilms, animatie, documentaires, (web)series, interactieve vormen van storytelling en andere audiovisuele producties. Het belang voor de sector van een dergelijke ontwikkelinstelling is groot. FilmForward heeft geen plek in de basisinfrastructuur weten te bemachtigen. Het Filmfonds heeft de ontwikkelinstelling dan ook in haar eerste jaar financieel ondersteund. Voor de financiering in 2021 en verder wordt gezocht naar een nieuwe financieringsopzet.

In 2020 heeft de talentontwikkelingsregeling Vrijplaats voor beginnende scenaristen een doorstart gekregen en is uitgebreid onder de noemer Ateliers beginnende scenaristen. Juist in deze moeilijke tijd hecht het Filmfonds extra belang aan het blijven stimuleren van startende makers en hun projecten. Daarom zijn in plaats van zes, acht makers geselecteerd uit de 54 aanvragen. Deze beginnende scenaristen kregen € 10.000 toegekend waardoor ze, ondersteund door een intensief coachingstraject, een treatment of scenario kunnen schrijven en kunnen experimenteren met het ontwikkelen van een eigen handschrift. Daarnaast kunnen ze deelnemen aan workshops en bijeenkomsten georganiseerd door de Ateliers. In 2021 worden nog drie bijeenkomsten met deze lichting gepland.

Deze nog relatief jonge broedplaatsregeling is door het Filmfonds opgezet ter versterking en stimulering van de regionale infrastructuur voor talentontwikkeling en richt zich op audiovisuele opleidingen, regionale en lokale omroepen, filmtheaters, festivals en lokale/regionale film commissies en fondsen. In 2020 ontvingen Stichting Frysk Film en Media Platfoarm en Stichting Playgrounds beide een bijdrage in het kader van deze regeling. Talenthub Stichting Frysk Film en Media Platfoarm is de organisatie achter New Noardic Wave, een platform voor schrijvers, regisseurs, vormgevers, componisten en producenten in Noord-Nederland. De afgelopen jaren heeft de stichting uit Leeuwarden verschillende talentontwikkelingstrajecten opgezet en heeft het voornemen dit verder uit te breiden. De stichting ontvangt een bijdrage van € 50.000. Dit bedrag is ook toegekend aan Stichting Playgrounds, dat sinds 2016 samen met regionale en landelijke partners uit de film- en av-industrie het Next Talentontwikkelingsprogramma heeft opgezet, voor talenten met een link met Noord-Brabant. CineSud, filmhub voor talent en industry professionals in het zuiden van Nederland, België en Duitsland, ontving ook een eerste bijdrage.

In 2018 benoemde minister Van Engelshoven het belang van duiding in onze door beeldcultuur gedomineerde samenleving. Ze kondigde een extra impuls aan om filmeducatie te stimuleren, met name aan regionaal ingebedde organisaties van waaruit activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio aangeboden en afgestemd worden. Deze zogenoemde filmeducatiehubs vormen onderling een netwerk dat is aangesloten op het landelijke coördinatiepunt voor filmeducatie in Nederland. In 2019 werden twee pilotprojecten ondersteund: in Gelderland en Zuid-Holland.

In deze tweede fase van de pilotregeling voor filmeducatiehubs zijn er in 2020 zes toekenningen toegewezen: Stichting Lux (Filmeducatiehub Oost-Gelderland en Overijssel); Stichting Film- en Theatercentrum Plaza Futura en Filmhuis Lumière (Filmeducatiehub Noord-Brabant en Limburg); Stichting Theater de Lieve Vrouw (Filmeducatiehub Midden Nederland - Utrecht en Flevoland); Stichting De Toneelschuur (Filmeducatiehub Noord-Holland); Stichting Forum Groningen (Filmeducatiehub Noord - Groningen, Friesland en Drenthe) en Stichting Filmhuis Den Haag (Filmeducatiehub Zuid-Holland).

Door de toekenningen aan deze regionale samenwerkingsverbanden is een potentieel landelijke dekking ontstaan. Hiermee kunnen de vraag van scholen en het aanbod op het gebied van filmeducatie optimaal op elkaar afgestemd worden. Op deze manier worden er zo veel mogelijk leerlingen bereikt en zal de kwaliteit van het filmeducatie-aanbod verbeteren.