Afwerking Vrije Filmproductie (korte film)

Korte film - Onderzoek & Experiment - Selective Funding - Afwerking

De regeling is bedoeld voor de afwerking van een vrije filmproductie (géén commercials, videoclips, televisieproducties, afstudeer- of opdrachtfilms) in de categorie korte film (tot 60 min.) die zonder steun vanuit het Filmfonds is gerealiseerd en op basis van kwaliteit geselecteerd is voor:

In het geval van korte film:
• Een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival; of
• Een toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de film zich onderscheid in bereik of waardering; of
• Een tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie; of
• De film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng zal worden vertoond.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film-en televisiepraktijk en ervaring op het gebied van de betreffende categorie dan wel een regisseur die zijn/haar majoritaire filmproductie zelf geproduceerd heeft.

Bijdrage

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

 • Maximaal € 10.000,-

De bijdrage kan ingezet worden als tegemoetkoming in de kosten voor afwerking/productie, promotie en distributie van de betreffende filmproductie.

Voorwaarden

 • Aanvragen kan alleen indien het een vrije, niet in opdracht geproduceerde majoritaire Nederlandse korte filmproductie die geselecteerd is voor:
 • tenminste één gerenommeerd (inter)nationaal filmfestival. Een korte filmproductie komt ook in aanmerking voor een afwerkingsbijdrage indien geselecteerd voor:
 • tenminste een toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de filmproductie zich onderscheidt in bereik of waardering; of
 • een gecureerde tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie;
 • dan wel dat de korte film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng zal worden vertoond.

De filmfestivals en digitale videoplatforms die in aanmerking komen zijn benoemd in de lijst Internationale filmfestivals – Afwerkingsbijdrage Vrije Filmproductie (hoofdstuk 7 van het Financieel & Productioneel Protocol). Bij vertoning van een filmproductie in de categorie Filmisch Experiment in het kader van een tentoonstelling/expositie moet het gaan om een naar het oordeel van het Filmfonds gerenommeerde en passende vertoningsplek.

 • Om in aanmerking te komen voor een afwerkingsbijdrage heeft de betreffende filmproductie geen realiseringsbijdrage van het Fonds
 • Het betreft ook geen afstudeerfilm, noch een film van een producent of regisseur die nog niet is afgestudeerd.
 • Er kan geen bijdrage aangevraagd worden voor commercials, videoclips en opdrachtfilms, of volledig door omroepen gefinancierde producties.

Speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires met een bioscoopuitbreng kunnen binnen de daarvoor geldende kaders, criteria en een uiterlijke termijn voorafgaand aan de uitbreng een aanvraag doen via de regeling Afwerking Lange speelfilm, documentaire en animatiefilm.

Hoe en wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op: een aanvraag voor Afwerking Vrije Filmproductie in de categorie korte film kan een aanvraag uiterlijk tot een 1 maand na de vertoning op of door het platform waarvoor de film is geselecteerd, ingediend worden bij het Fonds. 

Procedure

Het Fonds toetst of de selectie van de filmproductie en de aanvraag zelf aan de voorwaarden voor een afwerkingsbijdrage voldoet. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. 

Een subsidietoekenning door het Filmfonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm, Documentaire, Korte Animatie, Korte Fictie of Onderzoek & Experiment.
 3. Kies voor Afwerking Vrije Filmproductie.
Aanvraag starten

Contact