Afwerking Vrije Filmproductie (korte film)

Korte film - Selective Funding - Afwerking

De regeling is bedoeld voor de afwerking van een vrije filmproductie (géén commercials, videoclips, televisieproducties, afstudeer- of opdrachtfilms) in de categorie korte film (tot 60 min.) die zonder steun vanuit het Filmfonds is gerealiseerd en op basis van kwaliteit geselecteerd is voor:

In het geval van korte film:
• Een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival; of
• Een toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de film zich onderscheid in bereik of waardering; of
• Een tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie; of
• De film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng zal worden vertoond.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film-en televisiepraktijk en ervaring op het gebied van de betreffende categorie dan wel een regisseur die zijn/haar majoritaire filmproductie zelf geproduceerd heeft.

Bijdrage

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

 • Maximaal € 10.000,-

De bijdrage kan ingezet worden als tegemoetkoming in de kosten voor afwerking/productie, promotie en distributie van de betreffende filmproductie.

Voorwaarden

 • Aanvragen kan alleen indien het een vrije, niet in opdracht geproduceerde majoritaire Nederlandse korte filmproductie die geselecteerd is voor:
 • tenminste één gerenommeerd (inter)nationaal filmfestival. Een korte filmproductie komt ook in aanmerking voor een afwerkingsbijdrage indien geselecteerd voor:
 • tenminste een toonaangevend internationaal digitaal videoplatform waarbij de curatoren de programmering bepalen en de filmproductie zich onderscheidt in bereik of waardering; of
 • een gecureerde tentoonstelling/expositie van een gerenommeerd museum en/of galerie;
 • dan wel dat de korte film als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng zal worden vertoond.

De filmfestivals en digitale videoplatforms die in aanmerking komen zijn benoemd in de lijst Internationale filmfestivals – Afwerkingsbijdrage Vrije Filmproductie (hoofdstuk 7 van het Financieel & Productioneel Protocol). Bij vertoning van een filmproductie in de categorie Filmisch Experiment in het kader van een tentoonstelling/expositie moet het gaan om een naar het oordeel van het Filmfonds gerenommeerde en passende vertoningsplek.

 • Om in aanmerking te komen voor een afwerkingsbijdrage heeft de betreffende filmproductie geen realiseringsbijdrage van het Fonds
 • Het betreft ook geen afstudeerfilm, noch een film van een producent of regisseur die nog niet is afgestudeerd.
 • Er kan geen bijdrage aangevraagd worden voor commercials, videoclips en opdrachtfilms, of volledig door omroepen gefinancierde producties.

Speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires met een bioscoopuitbreng kunnen binnen de daarvoor geldende kaders, criteria en een uiterlijke termijn voorafgaand aan de uitbreng een aanvraag doen via de regeling Afwerking Lange speelfilm, documentaire en animatiefilm.

Hoe en wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op: een aanvraag voor Afwerking Vrije Filmproductie in de categorie korte film kan een aanvraag uiterlijk tot een 1 maand na de vertoning op of door het platform waarvoor de film is geselecteerd, ingediend worden bij het Fonds. 

Procedure

Het Fonds toetst of de selectie van de filmproductie en de aanvraag zelf aan de voorwaarden voor een afwerkingsbijdrage voldoet. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Filmfonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Een subsidietoekenning door het Filmfonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Subsidie aanvragen

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact