Laatste ronde Telescoop in gewijzigde vorm

Zoals aangegeven in eerdere berichtgeving komt er met een wijziging in de financiering een einde aan de Telescoop in de huidige vorm. Wel streven Filmfonds en CoBO ernaar om – zij het in aangepaste vorm - een laatste ronde in 2021 te houden. De financiële bandbreedte hiervoor moet nog bepaald worden. Begin november volgt de oproep voor een ronde met de details, zodat de adviescommissie in het voorjaar kan beslissen.