Ruim €4,6 miljoen toegekend aan filmtheaters

De COVID-19 steunmaatregel Matchingbijdrage filmtheaters richt zich op de compensatie voor inkomstenderving van filmtheaters van het Nederlands Filmtheater Overleg en een aantal vitale filmtheaters in de provincie.

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd een budget van €3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Het Filmfonds heeft van 26 filmtheaters een aanvraag ontvangen. De regeling werd ruim overvraagd en om alle 26 aanvragen te kunnen honoreren, heeft het Filmfonds nog extra €1.166.000 ingebracht, waardoor er in totaal ruim €4,6 miljoen is toegekend aan de filmtheaters.