Full Circle Distributieregeling 2022

Distributie

Bij de heropening van bioscopen en filmtheaters na een COVID-sluiting verdienen films van eigen bodem alle steun en aandacht!

Om de zichtbaarheid van Nederlands talent en hun films op het grote doek te vergroten en de filmketen in zijn geheel te ondersteunen, wordt vanaf 24 januari 2022 de steunmaatregel Full Circle Distributieregeling, met een verhoogde basis- en matchingbijdrage voor de distributie, verlengd.

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties) die met een reguliere realiserings-en/ of Incentive bijdrage van het Filmfonds tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor een steunbijdrage voor de distributie.

Aanvragen voor filmproducties waarvoor alleen een afwerkingsbijdrage door het Fonds is toegekend komen niet in aanmerking.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur die gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis films heeft uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

In uitzondering hierop komt ook een productiemaatschappij in samenwerking met een filmmarketing– of publiciteitsbureau of filmdistributeur in aanmerking, mits de bioscoopuitbreng (en non-theatrical release) - gericht op de specifieke doelgroep - aantoonbaar is gegarandeerd.

Bijdrage

Verhoogde distributie basisbijdrage tot € 30.000

Bij een budget voor prints & advertising tot € 60.000 kan een verhoogde distributiebijdrage tot € 30.000 aangevraagd worden.

Anders dan bij een reguliere distributiebijdrage is er geen verplichte eigen P&A investering van 20% van de aanvrager.

Aanvullende distributiebijdrage o.b.v. matching

Bij een budget voor prints & advertising van € 60.000 of meer kan de aanvrager een aanvullende distributiebijdrage aanvragen. De eigen investering van de aanvrager in P&A wordt door het Fonds voor 100% gematcht tot een maximale bijdrage van € 100.000.

Voor beide aanvraagmogelijkheden geldt dat maximaal 20% van het budget voor prints & advertising besteed mag worden aan (ingehuurd) personeel en overhead, tot een maximaal bedrag van € 20.000. Beide fondsbijdragen zijn kostprijsverlagend en hoeven dus niet te worden terugbetaald.

Full Circle Distributieregeling is één van de steunmaatregelen van het Filmfonds in het kader van COVID-steun en heeft een subsidieplafond van €1.800.000,-.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een distributiebijdrage in het kader van deze steunmaatregel gelden de volgende voorwaarden:

 1. Uitsluitend Nederlandse majoritaire speelfilms, lange animatiefilms of documentaires met realiserings- en/of incentivebijdrage waarvan alle draaidagen uiterlijk 31 januari 2022 zijn afgerond komen in aanmerking.
 2. De theatrical release gericht op een zo optimaal mogelijk bereik in bioscopen en filmtheaters vindt plaats in 2022.
 3. Er is niet eerder een distributiebijdrage door het Fonds verleend aan de betreffende filmproductie. 
 4. Het onderliggende marketing- & distributieplan dient naar het oordeel van het Fonds te overtuigen en de aanvrager moetgebruik maken van het begrotingsmodel voor de steunmaatregel distributie;
 5. De filmdistributeur verzekert het Fonds dat de producent op de hoogte is van het releaseplan en komt verdere afspraken met de producent wat betreft investeringen in en afdrachten aan de betreffende filmproductie na;
 6. Indien de release in de tweede helft van 2022 plaatsvindt, dient de filmdistributeur een maand voorafgaand aan de release een geüpdatet marketingplan aan te leveren bij het Fonds.
 7. Uiterlijk acht maanden na de bioscoopuitbreng volgt een eindafrekening over de gerealiseerde kosten voor prints & advertising, waarbij de filmdistributeur tevens een evaluatie van de bioscoop- en verdere uitbreng inlevert bij het Fonds. Het kostenoverzicht moet vergezeld gaan van de betreffende betaalde facturen van de p/a kosten. Bij een Fondsbijdrage van € 75.000 of meer wordt de eindafrekening voorzien van een controleverklaring van een accountant.
 8. Op basis van de eindafrekening wordt de definitieve Fondsbijdrage vastgesteld en vindt eventuele verrekening plaats.

Hoe en wanneer aanvragen?

De Full Circle Distributieregeling is een tijdelijke maatregel uit het COVID-19 Steunpakket. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 24 januari tot uiterlijk 21 maart 2022.

Procedure

De projectmanager Distributie & Marketing en het Subsidiebureau toetsen de kwaliteit van het uitbrengplan en de zakelijke aspecten van een aanvraag in lijn met de reglementen van het Fonds. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Voor de Steunmaatregelen Distributie geldt een versnelde procedure waarbij zo snel mogelijk een besluit genomen wordt op de aanvraag.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Distributie.
 3. Kies voor Bioscoopuitbreng in Nederland.
Aanvraag starten

Contact