Steunmaatregelen COVID-19

In aanvulling op de omvangrijke generieke maatregelen van het Kabinet, gericht op continuïteit van ondernemingen en zelfstandigen, onderneemt het Filmfonds actie door in te spelen op acute sectorspecifieke knelpunten bij films of filmactiviteiten:

Versoepeling subsidievoorwaarden en verruiming bevoorschotting

Voor reeds door het Fonds gesubsidieerde films en filmactiviteiten die nu in de uitvoering getroffen worden, vindt er versoepeling plaats…

Bioscoopuitbreng in Nederland

Nederlandse speelfilms, documentaires en minoritaire coproducties die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds…

Steunmaatregelen VAF en het Filmfonds

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds nemen gezamenlijk maatregelen om de filmsector te ondersteunen naar aanleiding van de…

Versnelde procedure aanwenden revolverende middelen

Als onderdeel van de steunmaatregelen die het Fonds in aanvulling op de generieke maatregelen van het Kabinet heeft ingevoerd, hanteren wij…