Steunmaatregelen COVID-19

In aanvulling op de omvangrijke generieke maatregelen van het Kabinet, gericht op continuïteit van ondernemingen en zelfstandigen, onderneemt het Filmfonds actie door in te spelen op acute sectorspecifieke knelpunten bij films of filmactiviteiten:

Steunfonds Filmproducties & High-End Series

De filmproductie in Nederland is zwaar getroffen door de effecten van het COVID-19 virus. Producties liggen stil en de continuïteit van…

Steunmaatregel Productie: (Her)start & garantieregeling

Naast de bijdragen uit het huidige Steunfonds filmproducties & high end series voor acute financiële knelpunten bij lopende projecten…

R&D regeling Film Fast Forward

Onderdeel van het COVID-19 steunpakket is een investering in de Rijkscultuurfondsen als extra ruimte voor projecten, werk en opdrachten…

Lockdown Cinema

Onderdeel van het COVID-19 steunpakket is een investering in de Rijkscultuurfondsen als extra ruimte voor projecten, werk en opdrachten…

Steunmaatregelen Film Production Incentive

Projecten die een reguliere realiseringsbijdrage ontvangen kunnen gebruik maken van de steunmaatregelen zoals eerder bekend gemaakt . Voor…

Versoepeling subsidievoorwaarden en verruiming bevoorschotting

Voor reeds door het Fonds gesubsidieerde films en filmactiviteiten die nu in de uitvoering getroffen worden, vindt er versoepeling plaats…