Steunmaatregelen COVID-19

In aanvulling op de omvangrijke generieke maatregelen van het Kabinet, gericht op continuïteit van ondernemingen en zelfstandigen, onderneemt het Filmfonds actie door in te spelen op acute sectorspecifieke knelpunten bij films of filmactiviteiten:

Steunmaatregel Productie

Vanuit het 2e Steunpakket voor de culturele en creatieve sector kunnen de meerkosten van producties die door het Fonds in de realisering…

Garantieregeling pandemie 2021

In afwachting van een landelijke aanpak van het pandemierisico voor filmproducties wordt met een garantiebijdrage financiële zekerheid…

Versoepeling subsidievoorwaarden en verruiming bevoorschotting

Voor reeds door het Fonds gesubsidieerde films en filmactiviteiten die nu in de uitvoering getroffen worden, vindt er versoepeling plaats…

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die met een reguliere…

Steunmaatregelen VAF en het Filmfonds

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds nemen gezamenlijk maatregelen om de filmsector te ondersteunen naar aanleiding van de…

Versnelde procedure aanwenden revolverende middelen

Als onderdeel van de steunmaatregelen die het Fonds in aanvulling op de generieke maatregelen van het Kabinet heeft ingevoerd, hanteren wij…