Talentontwikkeling - nieuw talent

Zoals ook beschreven in het beleidsplan 2017-2020, is talentontwikkeling essentieel voor de dynamiek en innovatie in de filmsector en cruciaal voor kwaliteit, artistiek succes en publieksbereik. Talentontwikkeling heeft niet alleen betrekking op nieuw talent, maar is ook van belang voor de professionele groei van ervaren makers.

In dit hoofdstuk van het digitale jaarverslag wordt ingezoomd op training on the job voor nieuw talent in 2018. Klik op de onderwerpen hiernaast om per thema over de verschillende mogelijkheden te lezen.

Naast training on the job, ondersteunt het Fonds talentontwikkeling voor nieuw en gevestigd talent middels:

Vanuit de behoefte aan deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling binnen de sector werd ook in 2018 door een grote verscheidenheid filmprofessionals van verschillende niveaus en ervaring een bijdrage aangevraagd voor een breed spectrum aan trainingen en workshops. In totaal kregen 41 scenaristen, regisseurs en producenten een bijdrage voor o.a. Cartoon 360, de IDFA Academy Summerschool, Doc Incubator, Annecy-Mifa, Screen Leaders en Sources 2. Nieuw in 2018 waren toekenningen voor EP2C (inmiddels ApostLab), een netwerkorganisatie voor trainingen over postproductie. Ook voor EAVE, EPI, ACE en Torino werden geselecteerde makers ondersteund. De extra impuls voor internationalisering per 2019 zet het Fonds onder meer in om extra beurzen mogelijk te maken voor talent om expertise op te doen op internationale festivals en markten.

Ter versterking van de infrastructuur voor talentontwikkeling steunt het Fonds programma's van langer lopende labs in een internationale context: plekken waar makers buiten de reguliere ontwikkeling en realisering van producties om terecht kunnen. Zo kregen bijvoorbeeld een bijdrage: BOOST NL (een samenwerking tussen IFFR en het Nederlands Film Festival voor internationale projecten uit de coproductiemarkten van beide festivals), IDFA DocLab, Cinekid Script Lab, ACE en Frontières Packaging and Financing Forum. Bekijk alle samenwerkingen met internationale labs en markten die in het buitenland plaatsvinden.

Uit de extra middelen voor talentontwikkeling gaat het Fonds extra labs en talenttrajecten stimuleren. Daarbij wordt samengewerkt met regionale knooppunten van opleidingen, broedplaatsen, film commissions, fondsen en regionale omroepen. Er wordt toegewerkt naar een krachtenbundeling van labs in Nederland. Daarnaast stelt het Fonds als pilot middelen voor talenttrajecten in de regio beschikbaar.

Naast terugkerende programma’s zoals het professionalsprogramma van het Nederlands Film Festival en de dag van het Scenario door de Auteursbond, werden in 2018 meerdere nieuwe of eenmalige bijeenkomsten ondersteund. Enkele voorbeelden: ACE organiseerde in samenwerking met het Fonds een eerste succesvolle editie van de Emmanuel Oberg Advanced Development Workshop voor Nederlandse schrijvers en regisseurs, de DDG kreeg een bijdrage voor de tweede editie van de regieworkshop van Mijke de Jong en de Nederlandse Filmacademie bereidde een bijeenkomst voor over diversiteit voor de Europese Academies, die begin 2019 plaatsvond.