Regelingen 2013 goedgekeurd

Op 6 december heeft de minister van OCW een zestal regelingen goedgekeurd.

Op 6 december heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende zes reglementen goedgekeurd die vanaf 1 januari 2013 van kracht zijn:

Huishoudelijk Reglement 2013

Algemeen Reglement 2013

Deelreglement Ontwikkeling 2013

Deelreglement Realisering 2013

Deelreglement Distributie 2013

Deelreglement Filmactiviteiten 2013