Vertoningsregeling filmtheaters (pilot)

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Selective Funding - Distributie

Een bijdrage voor in Nederland gevestigde filmtheaters om de vertoning van nieuwe door het Filmfonds selectief gesteunde Nederlandse majoritaire films te faciliteren.

Wie komt in aanmerking?

Een filmtheater dat is aangesloten bij Europa Cinemas en/of lid is van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters en vermeld is in de categorie Filmtheater (groot) in de ledenlijst van de vereniging.

De aanvrager dient aangesloten te zijn op Maccs Box, het registratiesysteem dat Nederlandse bioscopen, filmtheaters en filmdistributeurs hanteren voor theatrical releases.

Bijdrage

De bijdrage bedraagt € 0,25 voor elk in voorliggend kalenderjaar verkocht bioscoopkaartje voor een Nederlands majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of documentaire die door het Filmfonds selectief gesteund is met een realiseringsbijdrage. Klik hier voor de volledige titellijst van 2020. 

In verband met de sluiting van de theaters in 2020 vanwege de coronacrisis, worden voor deze ronde, bij wijze van uitzondering, de verkochte kaartjes via online dienst Picl dit jaar ook meegerekend.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen een keer per jaar worden ingediend, over de kaartverkoop van het voorliggende jaar. In 2021 kunnen aanvragen ingediend worden voor in 2020 uitgebrachte films.  

Deadlines

Procedure

De projectmanager distributie & marketing en het Subsidiebureau toetsen de aanvraag. Op grond van criteria en bepalingen van het Deelreglement Distributie beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Filmfonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn.

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

  • Projecttitel
  • Aanvraagnummer
  • Categorie
  • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer het Organisatie account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Distributie.
  3. Kies voor Vertoningsregeling filmtheaters.
Aanvraag starten

Contact