Vertoningsregeling filmtheaters (pilot)

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Selective Funding - Distributie

Een bijdrage voor in Nederland gevestigde filmtheaters om de vertoning van nieuwe door het Filmfonds selectief gesteunde Nederlandse majoritaire films te faciliteren.

Wie komt in aanmerking?

Een filmtheater dat is aangesloten bij Europa Cinemas en/of lid is van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters en vermeld is in de categorie Filmtheater (groot) in de ledenlijst van de vereniging.

De aanvrager dient aangesloten te zijn op Maccs Box, het registratiesysteem dat Nederlandse bioscopen, filmtheaters en filmdistributeurs hanteren voor theatrical releases.

Bijdrage

De bijdrage bedraagt € 0,25 voor elk in voorliggend kalenderjaar verkocht bioscoopkaartje voor een Nederlands majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of documentaire die door het Filmfonds selectief gesteund is met een realiseringsbijdrage. Klik hier voor de volledige titellijst van 2020. 

In verband met de sluiting van de theaters in 2020 vanwege de coronacrisis, worden voor deze ronde, bij wijze van uitzondering, de verkochte kaartjes via online dienst Picl dit jaar ook meegerekend.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen een keer per jaar worden ingediend, over de kaartverkoop van het voorliggende jaar. In 2021 kunnen aanvragen ingediend worden voor in 2020 uitgebrachte films.  

Procedure

De projectmanager distributie & marketing en het Subsidiebureau toetsen de aanvraag. Op grond van criteria en bepalingen van het Deelreglement Distributie beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Filmfonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn.

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Subsidie aanvragen

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact