Vertoningsregeling filmtheaters (pilot)

Documentaire - Speelfilm - Animatie - Screen NL - Distributie

Een bijdrage voor in Nederland gevestigde filmtheaters om de vertoning van nieuwe door het Fonds selectief gesteunde Nederlandse majoritaire films te faciliteren.

Wie komt in aanmerking?

Een filmtheater dat is aangesloten bij Europa Cinemas en/of lid is van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters en vermeld is in de categorie Filmtheater (groot) in de ledenlijst van de vereniging.

De aanvrager dient aangesloten te zijn op Maccs Box, het registratiesysteem dat Nederlandse bioscopen, filmtheaters en filmdistributeurs hanteren voor theatrical releases.

Bijdrage

€ 0,25 voor elk in voorliggend kalenderjaar verkocht bioscoopkaartje voor een Nederlands majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of documentaire die door het Filmfonds selectief gesteund is met een realiseringsbijdrage.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen een keer per jaar worden ingediend, over de kaartverkoop van het voorliggende jaar. In 2020 kunnen aanvragen ingediend worden voor in 2019 uitgebrachte films.  

Procedure

Klik voor de lijst met filmtitels die in 2019 in release zijn gegaan en in aanmerking komen. De definitieve lijst wordt begin januari 2020 online geplaatst.

De projectbegeleider distributie verzorgt onder leiding van de projectmanager distributie & marketing de toetsing van de aanvraag. Op grond van criteria en bepalingen van het Deelreglement Distributie beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee werkdagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen, die op tijd zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact