Realisering minoritaire coproductie NFF + IBF

Documentaire - Screen NL - Realisering

Het Nederlands Filmfonds + IDFA Bertha Fund Co-production Scheme.
Internationale coproducties in de categorie documentaire die een bijdrage voor ontwikkeling of productie hebben ontvangen van het IDFA Bertha Fund komen in aanmerking voor een realiseringsbijdrage.

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is de productiemaatschappij van de Nederlandse minoritaire coproducent.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één documentaire met een bioscoopuitbreng in Nederland. 

Bijdrage

Maximaal € 50.000.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Deadlines

Uiterlijk op de indiendatum voor 17:00 uur.

Voorwaarden

  • Het project moet eerder ondersteuning vanuit IBF Classic of IBF Europe hebben ontvangen.
  • Het totale productiebudget bedraagt maximaal € 500.000
  • De overhead en producers fee bedragen samen maximaal 17,5% (over het totaal aan Nederlandse productiekosten).
  • Minimaal 50% van het toegekende bedrag moet aantoonbaar aan Nederlandse diensten of cast en crew uitgegeven worden.

Procedure

Het Filmfonds draagt in samenwerking met het IDFA Bertha Fund zorg voor de inhoudelijke beoordeling, advisering en selectie van aanvragen. Het subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van een bijdrage. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact