Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2011

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2011

In zijn jaarverslag 2011 legt het Filmfonds verantwoording af over het gevoerde beleid, de gesteunde projecten en activiteiten.

Onder meer de bestede subsidies, de behaalde resultaten, de kerncijfers, de financieringsoverzichten en het fondsaandeel in de financiering  komen aan bod. Het jaarverslag 2011 is hier beschikbaar in digitale vorm.