Dok Junior

Documentaire - Screen NL - Ontwikkeling Realisering

Dok Junior is een nieuw samenwerkingsproject van het Filmfonds, HUMAN, Cinekid en IDFA en gericht op de ontwikkeling, realisering en distributie van onderscheidende, originele lange documentaires voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar en hun familie.

Als pilot kunnen twee documentaires worden ontwikkeld, waaruit 1 documentaire wordt gerealiseerd. De samenwerkende partners zijn op zoek naar originele, eigentijdse en (inter)nationaal aansprekende verhalen voor kinderen, verteld in een krachtige en cinematografische beeldtaal.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één lange documentaire met een bioscoopuitbreng of landelijke televisie-uitzending in Nederland.

Scenaristen, regisseurs en producenten worden uitgenodigd om in teamverband voorstellen in te dienen. Zowel beginnende als ervaren regisseurs komen in aanmerking. De regisseur heeft minimaal één productie voor kinderen (speelfilm of documentaire) die is uitgebracht in de bioscoop of uitgezonden op televisie in Nederland geregisseerd.

Het is toegestaan meer dan één project in te dienen, maar niet meer dan drie projecten per producent. Maximaal één project van een regisseur wordt gehonoreerd.

Bijdrage

2 projecten kunnen in de scenariofase gesteund worden. Hieruit wordt 1 project geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. De toe te kennen bedragen zijn volgens de richtlijnen van de categorie Documentaire (Screen NL).

Scenario-ontwikkeling (voor maximaal 2 projecten)

Maximaal € 27.500 voor het team bestaande uit producent, regisseur en scenarist of researcher.

Realisering (voor maximaal 1 project)

Maximaal € 220.000 voor realisering van het filmplan, inclusief de geoormerkte bijdragen voor productie-ontwikkeling, sales deliveries, audiodescriptie en ondertiteling.

Voorwaarden

  • Het project heeft een minimale lengte van 70 minuten
  • De doelgroep van de documentaire is kinderen van 9-12 jaar en hun familie
  • Deze Nederlandstalige films gaan over een eigentijds gegeven en sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen
  • De makers hebben in hun plan oog voor culturele diversiteit
  • De film is inventief, cinematografisch ambitieus en heeft voldoende spanningsboog
  • De film is geschikt voor distributie in de Nederlandse filmtheaters
  • Aanmeldingen die eerder bij het Nederlands Filmfonds of de omroepen in behandeling zijn genomen worden niet geaccepteerd

Deadlines

Deze deadline geldt voor het indienen van voorstellen voor scenario-ontwikkeling. Dien voor 17.00 uur in op de dag van de deadline.
(Het aanvraagformulier is vanaf 1 augustus beschikbaar). 

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden in fasen beoordeeld door een commissie onder voorzitterschap van het Filmfonds bestaande uit de filmconsulent kinder- en jeugdfilm,  de filmconsulent documentaire en een jeugdfilmmaker.

  • Uit de ingezonden plannen van de eerste ronde worden door de selectiecommissie maximaal 2 projecten geselecteerd die een bijdrage krijgen van het Filmfonds voor scenario-ontwikkeling.
  • Tijdens IDFA 2018 (14 nov-25 nov 2018) krijgen de twee gekozen teams de gelegenheid hun plan te pitchen om feedback te krijgen van internationale experts.
  • De deadline voor de twee ontwikkelde plannen is 2 april 2019. In mei 2019 wordt bekendgemaakt welk plan geselecteerd is voor een realiseringsbijdrage. Voor deze selectie wordt een vertegenwoordiger van de omroep HUMAN toegevoegd aan de selectiecommissie.  

 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen bij het Filmfonds in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar http://www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact