De Nederlandse film verbeeld door vijftig striptekenaars

De afgelopen dagen zijn er voortijdig berichten in de media verschenen over het boek Filmfanfare.

In dit boek worden vijftig hoogtepunten uit de geschiedenis van de Nederlandse film verbeeld door vijftig striptekenaars. Het is buitengewoon spijtig dat de berichtgeving heeft doorkruist dat wij de betreffende filmmakers tijdig en zorgvuldig hebben kunnen informeren. De initiatiefnemers hebben de makers hun welgemeende excuses aangeboden.

Hoe het idee voor het boek tot stand is gekomen en op welke wijze de beoogde publicatie wordt gerealiseerd?

Naar analogie van het boek MOOI IS DAT!, waarin striptekenaars hun favoriete boek uit de Nederlandse literatuur verbeelden, is het idee ontstaan een bijzondere uitgave te maken over de geschiedenis van de Nederlandse film. Initiatiefnemer Gert Jan Pos, tevens verantwoordelijk voor de publicatie MOOI IS DAT! en voormalig stripintendant van het Fonds BKVB, heeft hiervoor samenwerking gezocht met Willem Thijssen, animatie intendant van het Filmfonds. Voor de research van het project wordt samengewerkt met het Nederlands Film Festival en met EYE Filminstituut Nederland. In de Filmkrant van april 2011 is een kort bericht verschenen waarin deze publicatie werd aangekondigd.

Uitgeverij De Bezige Bij/Oog en Blik is bereid gevonden de productie en uitgave van Filmfanfare op zich te nemen. Elke film wordt op één pagina verbeeld. Het is dus per definitie een korte samenvatting of impressie. Er is een lijst samengesteld door vijfentwintig deskundigen van de Nederlandse film waaruit door striptekenaars vijftig films zijn geselecteerd. Elke film wordt beschreven door Dana Linssen en zo ontstaat een prachtige hommage aan de Nederlandse film. De Bezige Bij is voornemens het boek in maart 2012 te presenteren.  

Wij kijken uit naar de realisering van een unieke publicatie waarin zowel de Nederlandse strip als de Nederlandse film op een bijzondere manier onder de aandacht worden gebracht.
                                                      

Willem Thijssen
Animatie intendant Nederlands Filmfonds

Gert Jan Pos             
Voormalig Stripintendant Fonds BKVB