Meerjarige activiteitensubsidie Filmfestivals van kracht

Als nieuw onderdeel van het Deelreglement Filmactiviteiten is naast projectsubsidie voor filmfestivals nu ook de meerjarige activiteitensubsidie ten behoeve van filmfestivals van kracht.

Doel van de regeling is filmfestivals stimuleren die zich richten op een uniek genre in het Nederlandse festivallandschap en die tevens een internationale uitstraling hebben.

Prioriteit krijgen festivals die zich richten op de internationale uitwisseling tussen filmprofessionals, de toegankelijkheid voor kinderen en jongeren, de innovatie van de cinematografie, de talentontwikkeling van makers en met een focus op het gebied van de internationale kinder- en jeugdfilm, animatiefilm of science fiction- en fantasy film.

Om de twee jaar zal het Fonds een indienronde uitschrijven en wordt de meerjarige activiteitensubsidie toegekend voor een periode van twee jaar: in eerste instantie voor de periode 2013-2014 en voor 2015-2016. Uitsluitend filmfestivals die in 2013-2014 meerjarige activiteiten subsidie op grond van deze regeling hebben ontvangen kunnen een aanvraag doen voor de periode 2015-2016.

Het subsidieplafond voor meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals in de periode 2013-2014 is 800.000 euro per jaar.

Filmfestivals die meerjarige activiteitensubsidie toegewezen hebben gekregen, komen gedurende de periode waarop de meerjarige activiteitensubsidie betrekking heeft niet meer in aanmerking voor een projectsubsidie in de categorie filmfestivals.

Aanvragen voor de periode 2013-2014 dienen uiterlijk op 1 maart 2012 om 17:00 uur te zijn ontvangen door het Fonds.

Kijk voor meer informatie hier.

Het aanvraagformulier staat vanaf begin december op deze website.