Terug naar af

Oktober 2007

Evaluatie subsidieregeling distributie buitenlandse jeugdfilms,
In opdracht van het Filmfonds voor het ministerie van OCW gerapporteerd door Paul Verstraeten

Hier vindt u de elektronische versie.