Een waarborg voor continuiteit

September 2007

Evaluatie subsidieregeling buitenlandse arthouse films. In opdracht van het Nederlands Filmfonds voor het Ministerie van OCW gerapporteerd door Paul Verstraeten.

Hier vindt u de elektronische versie