Huidige en potentiële publiek, productie, distributie, vertoning en marketing van Nederlandse speelfilms

Het Fonds gaf in 2002 de opdracht tot een aantal onderzoeken die de verschillende facetten van de markt belichten en een brede analyse mogelijk maken. Eén onderzoek belicht de vraagzijde, het huidige en potentiële publiek van Nederlandse speelfilms, en is verricht door Paul Verstraeten in samenwerking met het onderzoeksbureau NIPO. Een tweede onderzoek richt zich op de aanbodzijde, de bedrijven en personen die betrokken zijn bij de productie, distributie, vertoning en marketing van Nederlandse speelfilms, en is uitgevoerd door John Durie en Annika Pham van Strategic Film Marketing.

Hier vindt u een samenvatting van de uitkomsten van beide onderzoeken.