Matchingbijdrage Mainstream Film

Speelfilm - Animatie - Screen NL - Realisering

Realisering van een nieuwe Nederlandse mainstream speelfilm of lange animatiefilm die voor minimaal 70% gefinancierd is en met een bijdrage voor realisering, Telescoop en/of Film Production Incentive.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis speelfilms of lange animatiefilms produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij moet in voorliggende vijf kalenderjaren verantwoordelijk zijn geweest voor een speelfilm of lange animatiefilm die in de Nederlandse bioscopen uitgebracht is, en die na de première door minimaal 150.000 betalende bezoekers in de Nederlandse bioscopen is bezocht. In het geval van een kinder- of jeugdfilm geldt een minimale eis van 100.000 betalende bioscoopbezoekers.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal twee speelfilms of lange animatiefilms met een bioscoopuitbreng in Nederland. De betreffende producent moet ten tijde van de aanvraag gedurende twee jaar of langer beleidsbepalend en (mede)aandeelhouder van de aanvrager zijn.

Bijdrage

De Matchingbijdrage Mainstream Film bedraagt € 350.000 en is maximaal 20% van het productiebudget. 

Bij majoritair Nederlandse mainstream speelfilms of lange animatiefilms die voor minimaal 70% gefinancierd zijn kan het bestuur voorafgaand aan de uitvoeringsovereenkomst en op aanvraag besluiten een Matchingbijdrage te verlenen ter volledige financiering van de filmproductie. Het gaat hierbij om gapfinanciering.

Deze bijdrage kan worden verstrekt in combinatie met een reguliere realiseringsbijdrage, een Telescoopbijdrage en/of een financiële bijdrage op grond van de Film Production Incentive.

Voorwaarden

Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De publieksprognose moet gedegen onderbouwd zijn;
  • De beoogde uitbreng is gegarandeerd middels een financiële toezegging van een filmdistributeur en/of exploitanten
  • 70 % van de benodigde financiering van de productiekosten is onvoorwaardelijk en aantoonbaar toegezegd door (markt)partijen in de vorm van harde financiële toezeggingen (geen deferments);
  • De filmproductie zal landelijk in de Nederlandse bioscopen worden uitgebracht en tevens een non-theatrical release krijgen;
  • Op grond van het beoogde publieksbereik zal vanaf een medium exploitatiescenario een substantieel deel van de fondsbijdrage terugontvangen kunnen worden uit exploitatieopbrengsten.

Procedure

Aanvragen voor de Matchingbijdrage worden beoordeeld langs de volgende criteria:

  • De regisseur heeft zich bewezen met eerdere filmproducties;
  • Het filmplan is solide en inhoudelijk van zodanige kwaliteit dat deze naar het oordeel van het bestuur bijdraagt aan versterking van de cinematografische kwaliteit en diversiteit van de mainstream film in Nederland
  • de film is gericht op het bereiken van minimaal 150.000 betalende bezoekers in de Nederlandse bioscopen dan wel 100.000 betalende bezoekers in het geval van een kinder- en jeugdfilm.

Een commissie draagt zorg voor de beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het Hoofd Screen NL de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.
 

De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen de termijnen die daarvoor gelden op grond van andere subsidieverlening voor realisering van het Fonds.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om de aanvraag nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

 

Aanvraag starten

Contact