Uitwisseling Luxemburg

Een delegatie van Nederlandse filmproducenten en vertegenwoordigers van het Filmfonds bezocht tussen 27 maart en 29 maart op uitnodiging van het Luxemburgse Filmfonds een aantal filmstudio’s.

Het doel was om coproductiemogelijkheden te onderzoeken op het gebied van animatie en speelfilm.
Op het programma stonden onder meer een bezoek aan de animatiestudio’s La Fabrique d'Images (2D en 3D animatie, veel televisieseries) en Studio 352/Melusine (onder meer meegewerkt aan de animatiefeature Panique au Village). Tevens was er een plenaire bijeenkomst waarbij de werkwijzen van het Luxemburgse en het Nederlandse Filmfonds werden gepresenteerd en de wederzijdse productieomstandigheden werden doorgenomen. Van beide zijden werd de ontmoeting als zeer nuttig ervaren.

Een greep uit de reacties van enkele deelnemers:
Michiel Snijders (il Luster): ‘We kenden veel Luxemburgerse collega's al wel van gezicht en/of van naam. Maar een echte concrete ontmoeting was er nooit van gekomen. Ook kenden we de mogelijkheden van financiering in Luxemburg, maar hoe het precies in elkaar stak niet. Het bezoek kwam voor ons dus als geroepen. Een heldere uiteenzetting van de financieringsmogelijkheden èn een georganiseerde doch ontspannen ontmoeting met de producenten was precies wat we nodig hadden. We hebben naar aanleiding van het bezoek twee vervolgafspraken gemaakt.’

Richard Valk (Valk Productions): ’Het was, is en blijft voorlopig voor mij gunstig om een groot gedeelte van je speelfilm in Luxemburg te animeren, maar alles blijft afhankelijk van het feit of je voldoende goede animatoren uit Luxemburg kunt vinden om op je productie te zetten. Als dit lukt en je kunt een groot gedeelte van de film in Luxemburg draaien dan is een belastingvoordeel van 25 tot 30% haalbaar.
Bij de werkbezoekjes aan de animatiestudio's valt vooral op dat er (door het gunstige belastingklimaat) in ieder geval al 3 grote animatiestudio's aanwezig zijn in dit kleine land waar toch snel tussen de 30 en 70 mensen per studio werken. In mijn geval zijn in ieder geval voor de internationale coproductie Cages (lange animatiefilm) de eerste contacten gelegd.’

René Goossens (De Productie): ‘Het is altijd goed om in een informele omgeving met potentiële coproductie partners van gedachten te kunnen wisselen. Omdat er al vrij veel ervaring met het coproduceren met Luxemburg bestaat en daar overwegend positief over wordt gedacht door alle betrokken partijen is de stap om nieuwe projecten met elkaar aan te gaan, zeker na deze uitwisseling, gemakkelijk te zetten.
Een leuke bijkomstigheid van dit bezoek was voor mij in ieder geval ook de kennismaking met een aantal animatieproducenten. In de nabije toekomst sluit ik een vorm van samenwerking door de specifiek bij hen aanwezige kennis niet uit.
Erg prettig om in een ongedwongen sfeer een paar dagen met collega's en vertegenwoordigers van het Fonds over ons vak te kunnen praten. Zeker voor herhaling vatbaar.’

Hanneke Niens (KeyFilm): ‘ De uitwisseling had voor mij grote waarde omdat het niet vaak voor komt dat je de tijd hebt om met binnen- en buitenlandse collega’s en filmbetrokkenen uitgebreid te bomen en ervaringen uit te wisselen. Meestal beperkt een ontmoeting zich tot een vluchtige lunch of een doelgerichte bespreking.’