Internationale distributie

Vanaf 2011 ondersteunt het Filmfonds de internationale promotie en distributie van Nederlandse films tot een maximum van 27.500 euro per film.

Het betreft speelfilms tot 2 miljoen euro productiebudget en documentaires tot 6 ton evenals films die worden geselecteerd door een internationaal festival zoals vermeld op een festivallijst.
In geval van festivalselectie kan het fonds maximaal 1.500 euro reis-, en verblijfkosten bijdragen. Voor de vervaardiging van materialen die de buitenlandse uitbreng bevorderen, de zogenaamde salesdeliveries kan het fonds 6.000 euro bijdragen. In het geval van internationale uitbreng kan het Fonds een matching bedrag van 10.000 euro aan een buitenlandse distributeur verstrekken als lening. En tenslotte kunnen filmprojecten tot een maximum van 20.000 euro een dubbingbijdrage ontvangen, aan te vragen door de buitenlandse distributeur of salesagent. Voor dubbing en distributie is speciale Engelstalige uitleg en een Engelstalig aanvraagformulier beschikbaar. De beoordeling vindt plaats gezamenlijk met EYE. Meer informatie vindt u hier.