Aanpassing coproductie-overeenkomst VAF/Filmfonds

Op 3 maart is door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds besloten om vanaf 2011 een wijziging door te voeren die het mogelijk maakt om in plaats van drie nu vier speelfilms een coproductie-bijdrage te verlenen.

Dat heeft tot gevolg dat de vaste bijdrage die zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse films gegeven kan worden, nu verlaagd is van € 200.000 naar € 150.000 per film.
De reden voor deze wijziging is het grote aantal verzoeken met hoge urgentie en kwaliteit die er worden ingediend. Zonder de aanpassing zouden interessante projecten buiten de boot dreigen te vallen.
Besloten is om voor deze eerste ronde in 2011 aan twee projecten uit België en twee projecten uit Nederland een bijdrage van € 150.000 te verlenen. Voor de tweede en de derde ronde die dit jaar volgen is dus nog twee keer € 150.000 beschikbaar.
Voor de hoogte van de bestedingsverplichting heeft de verlaging geen gevolg. Deze blijft € 120.000 en wordt niet meer uitgedrukt in een percentage van de bijdrage.