Diversiteit & Inclusie

"Een deel van de film- en televisiewereld wordt betaald met belastinggeld. Als daarbij een groot deel van de bevolking buiten beeld blijft, is dat niet eerlijk."

Tessa Boerman – documentairemaker (uit een interview met de NOS, 27 september 2016)

 "Een film met een witte cast is geen probleem, zolang er ook ándere verhalen zijn. Daarvoor hebben we niet alleen meer acteurs van kleur nodig, het gaat om diversiteit in alle lagen van de industrie: van distributeur tot producent tot schrijver. Dan ontstaan er nieuwe verhalen.”

Reguillo Wijngaarde – oprichter van Da Bounce Urban Film Festival (in One World, 7 februari 2020)

Film is van en voor iedereen. Het Filmfonds draagt daarom bij aan een inclusieve filmsector. Daarbij gaat het om diversiteit in alle lagen van de industrie: van schrijver tot producent, van crew tot cast en distributeur. In de praktijk zien we duidelijk een nieuwe generatie talentvolle makers voor wie de diverse samenleving een vanzelfsprekend gegeven is, wat ook uit hun projecten blijkt. Deze ontwikkeling vraagt om een verbreding naar het totale filmaanbod.

Sinds 2016 heeft het Fonds inclusie in de filmsector op de agenda gezet. Een gedeeld belang en gedragen overtuiging op diversiteit is daarbij essentieel. Daarom trekken we samen op met de sectorverenigingen, want in onze projectindustrie telt elke schakel: de scenarist die de thematiek en rollen beschrijft; de regisseur en producent die samen het creatieve team samenstellen en de casting doen; de distributeurs die met hun marketingcampagne op zoek gaan naar publiek. Maar ook film- en kunstacademies, die met hun wervings- en aannamebeleid het talent van de toekomst opleiden.

Diversiteit & Inclusie als beleidsuitgangspunt

Voor de huidige beleidsperiode (2021-2024) zetten we in op een nog actiever diversiteitsbeleid gericht op inclusie op alle fronten en gedragen door een transparante fondsorganisatie. De Code Culturele Diversiteit is hiervoor leidend. We hebben diversiteit integraal onderdeel gemaakt van de beoordelingscriteria voor alle regelingen met een inhoudelijke toets. Door deze keuze zit diversiteit in de kern van onze rol als subsidieverstrekker verankerd. Daarnaast benaderen we representatie inclusief. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, sociaaleconomische en geografische achtergrond.

In aanvulling daarop stimuleren we bewustwording én actie in de sector zelf:

  • We vragen alle aanvragers te formuleren op welke manier bij hun project of activiteit invulling wordt gegeven aan diversiteit. Deze uitvraag is toegespitst op elke regeling en is bedoeld om een bewustwordingsproces op gang te zetten waarmee beargumenteerde keuzes kunnen worden gemaakt. We nemen onze beleidsvisie op Diversiteit & Inclusie mee in de inhoudelijke weging en geven in toe- of afwijzingen aan waar we vinden dat er kansen gecreëerd worden en waar ze blijven liggen.
  • We creëren specifieke regelingen die zijn bedoeld om bepaalde blinde vlekken in ons subsidiesysteem te vullen. Een recent voorbeeld is de steunmaatregel Cypher Cinema: een regeling die momenteel wordt ontwikkeld speciaal voor autodidacten waarbij we werken met scouts en pitches in de aanvraagprocedure.
  • Diversiteit betekent ook het bereiken van een nieuw publiek, bijvoorbeeld via specifieke communicatie- en distributiekanalen en filmeducatie. Zo verlenen we subsidie aan activiteiten en organisaties die zich sterk maken voor een meer divers en inclusief filmlandschap zoals Generation Inclusion en Film Forward.  
  • In de afgelopen beleidsperiode hebben we nog geen eisen gesteld aan aanvragers of incentives om de diversiteit van teams en producties te bevorderen. Voor 2021-2024 zijn we van plan dit wel actief te gaan stimuleren.

Diversiteit & Inclusie binnen onze organisatie

Als organisatie hebben we de afgelopen jaren ook stappen gezet, onder meer naar aanleiding van interne trainingen die we organiseerden rond unconscious bias. Hieruit is een organisatie-breed veranderingstraject voortgekomen dat momenteel wordt vormgegeven en waarbij we extern worden geadviseerd. Voor onze beoordelingsprocessen is het relevant en onontbeerlijk om verschillende perspectieven in te kunnen brengen. We zoeken bij regelingen waar we werken met adviescommissies dan ook bewust naar een goede balans in de samenstelling van de commissieleden. Daarnaast krijgen we als Fondsorganisatie een samenstelling die steeds diverser is in leeftijd, gender en culturele achtergrond. In samenwerking met Colourful People, een wervingsbureau gericht op diversiteit, zijn aangepaste wervingsprocedures ontwikkeld voor nieuwe functies in alle lagen van de organisatie. Al deze initiatieven worden sinds 2021 gecoördineerd door een interne Stuurgroep Diversiteit & Inclusie. Via onze nieuwsbrieven, website en andere kanalen zullen we blijven communiceren over de laatste ontwikkelingen.

Mocht je vragen hebben of meer willen weten over ons Diversiteit & Inclusie beleid dan kun je contact opnemen met onze collega Jeroen van der Zalm: j.vanderzalm@filmfonds.nl.

Directeur van het Filmfonds Bero Beyer praat tijdens de sectorpresentatie 2022 met filmconsulent Urias Boerleider en Sabrina Sugiarto van Film Forward over diversiteit en inclusie in de Nederlandse filmsector.

omlaag

Toegankelijkheid film bij visuele of auditieve beperking

Het Filmfonds vindt toegankelijkheid erg belangrijk. Mensen met een visuele of auditieve beperking hebben een hulpmiddel nodig om films…

Vernieuwing acteerprijzen Gouden Kalveren op 41e editie van het Nederlands Film…

De Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen van Nederland, worden vernieuwd. Vanaf de aankomende editie van het Nederlands Film…

GENERATION INCLUSION: Deelnemers sectorbreed talentontwikkelingstraject bekend…

Generation Inclusion heeft de selectie voor de eerste ronde bekend gemaakt. In totaal krijgen 10 creatieve talenten de kans om deel te…

GENERATION INCLUSION: Audiovisuele sector slaat handen ineen op zoek naar nieuw…

De belangrijkste platforms uit de Nederlandse audiovisuele sector hebben de handen ineengeslagen voor een uniek talentontwikkelingstraject:…

Stichting Vrouwen in Beeld start in samenwerking met Universiteit Utrecht een…

Op internationale vrouwendag maakt stichting Vrouwen in Beeld bekend dat zij in samenwerking met Universiteit Utrecht een onderzoek is…

NFF Extended bijeenkomst over diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse AV

Op maandag 8 maart 2021 organiseert het Nederlands Film Festival in samenwerking met de vertegenwoordigers van KLEUR, DAFF en EYE een…