Beleidsactualiteiten

Hier vind je een actueel overzicht van de laatste beleidsnieuws en de -activiteiten.  

Nationale Filmconferentie Extended over Recoupment

Op 8 juni 2017 vond in EYE de eerste editie van de Nationale Filmconferentie Extended plaats. Producent Joost de Vries gaf een presentatie…

Sectorbijeenkomst 8 mei 2017: Begroten & Financieren

Op 8 mei organiseerden de DDG en FPN in samenwerking met het Filmfonds en Rinkel Film de ledenavond ‘Alles wat je als regisseur altijd al…

Inbreng FPN, DPN, OTP, VNAP, DDG en Netwerk Scenarioschrijvers Mediabegroting…

Vooruitlopend op de behandeling van de Mediabegroting 2017 op maandag 28 november, doen Filmproducenten Nederland, Documentaire Producenten…

Inbreng FPN, DPN, OTP, VNAP, DDG en Netwerk Scenarioschrijvers Cultuurbegroting…

Op maandag 21 november vindt de behandeling van de Cultuurbegroting 2017 plaats. Vooruitlopend op deze behandeling vragen Filmproducenten…

Brief FPN, DPN en VNAP Rondetafelgesprek Cultuurfondsen Tweede Kamer

Vooruitlopend op het rondetafelgesprek d.d. 9 november 2016 brachten de FPN (Filmproducenten Nederland), DPN (Documentary Producers…

Financiële kaders Filmfonds, Mediafonds en CoBO onderling afgestemd

Om - waar mogelijk - de voorwaarden voor aanvragers te verruimen en vereenvoudigen hebben het Nederlands Filmfonds, Mediafonds en CoBO hun…