Beleidsactualiteiten

Hier vind je een actueel overzicht van de laatste beleidsnieuws en de -activiteiten.  

Inbreng FPN, DPN, OTP, VNAP, DDG en Netwerk Scenarioschrijvers Mediabegroting…

Vooruitlopend op de behandeling van de Mediabegroting 2017 op maandag 28 november, doen Filmproducenten Nederland, Documentaire Producenten…

Inbreng FPN, DPN, OTP, VNAP, DDG en Netwerk Scenarioschrijvers Cultuurbegroting…

Op maandag 21 november vindt de behandeling van de Cultuurbegroting 2017 plaats. Vooruitlopend op deze behandeling vragen Filmproducenten…

Brief FPN, DPN en VNAP Rondetafelgesprek Cultuurfondsen Tweede Kamer

Vooruitlopend op het rondetafelgesprek d.d. 9 november 2016 brachten de FPN (Filmproducenten Nederland), DPN (Documentary Producers…

Financiële kaders Filmfonds, Mediafonds en CoBO onderling afgestemd

Om - waar mogelijk - de voorwaarden voor aanvragers te verruimen en vereenvoudigen hebben het Nederlands Filmfonds, Mediafonds en CoBO hun…