Beleidsactualiteiten

Hier vind je een actueel overzicht van de laatste beleidsnieuws en de -activiteiten.  

Raad voor Cultuur: Sectoradvies Audiovisueel

Vandaag heeft de Raad voor Cultuur het Sectoradvies Audiovisueel 'Zicht op zoveel meer' uitgebracht. De Raad brengt in de periode november…

Raad voor Cultuur pleit voor regionale culturele infrastructuur in Verkenning

Op 20 november publiceerde de Raad voor Cultuur zijn verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’.

Input FPN, DPN, APN, OTP, IPN, DDG en Netwerk Scenarioschrijvers…

Op maandag 13 november 2017 vindt de behandeling van de Cultuurbegroting 2018 plaats. In  het belang van de Nederlandse filmsector vragen…

Film Production Incentive geactualiseerd per 1 oktober 2017

De Netherlands Film Production Incentive wordt per 1 oktober 2017 geactualiseerd. De bijdrage per project wordt verhoogd, de regeling wordt…

Sectorbijeenkomst 3 juli 2017

Op 3 juli vond bij het Filmfonds de gezamenlijke sectorbijeenkomst met de vertegenwoordigers van verenigingen in de productiesector plaats.

Nationale Filmconferentie Extended over Recoupment

Op 8 juni 2017 vond in EYE de eerste editie van de Nationale Filmconferentie Extended plaats. Producent Joost de Vries gaf een presentatie…