Dossier Versterking Arbeidsmarktpositie Filmprofessionals

Filmprofessionals

logo filmfonds

Versterking Arbeidsmarktpositie Filmprofessionals 
Om de arbeidspositie van filmprofessionals te versterken, ondersteunt het Fonds de sector via een integrale aanpak met overkoepelende activiteiten. Deze sluiten aan op voornemens uit het beleidsplan 2017-2020 in het kader van de professionalisering van de sector en de voorstellen die de SER en de Raad voor Cultuur naar voren brengen in hun recente rapport Passie Gewaardeerd, over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De aanpak is erop gericht het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en de sociale dialoog te versterken. Lees hier verder voor de actielijnen ter versterking van de arbeidsmarktpositie van makers in 2017.

Cultuursector

Schermafbeelding 2017-06-01 om 17.02.52.png

Voortgang Arbeidsmarktagenda Cultuur
(nieuwsbrief Kunsten'92, 1 juni 2017)
Een agenda voor de arbeidsmarkt in de cultuursector, zo concreet mogelijk en gesteund door uitvoerende partijen. Dat is wat de werkgroep, die Kunsten ’92 hiervoor in het leven riep, wil opleveren in het najaar van 2017. Deze arbeidsmarktagenda vloeit voort uit de opdracht die Kunsten ‘92 in 2016 van minister Bussemaker kreeg om het voortouw te nemen in een sociale dialoog over de arbeidsmarktpositie van cultuurwerkers.