Cinema Junior

Speelfilm - Selective Funding - Realisering

Cinema Junior is een samenwerkingsproject van het Filmfonds, VPRO, NTR en CoBO gericht op de ontwikkeling, realisering en distributie van onderscheidende, originele speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en hun familie.

In 2021 is er geen nieuwe ronde Cinema Junior. Deze webpagina is alleen ter info voor de teams die in de editie Cinema Junior 2020 al geselecteerd zijn.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland.

Scenaristen, regisseurs en producenten worden uitgenodigd om in teamverband, voorstellen in te dienen.

Zowel beginnende als ervaren speelfilmregisseurs komen in aanmerking. Bij voorkeur hebben de betrokken scenaristen ervaring met het schrijven van speelfilmscenario’s. De regisseurs moeten beschikken over relevante werkervaring. 

Het is toegestaan meer dan één project in te dienen, maar niet meer dan drie projecten per producent. Maximaal één project van een regisseur en/of producent wordt gehonoreerd.

Bijdrage

6 projecten kunnen in de treatmentfase gesteund worden, vervolgens 4 projecten in de scenariofase. Tenslotte worden daaruit maximaal twee projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Treatmentontwikkeling (voor maximaal 6 projecten)

 • Maximaal € 10.000 voor een debuterend scenarist of maximaal € 15.000 voor een ervaren scenarist. In deze fase kan maximaal € 2.500 worden aangevraagd voor een scriptcoach.
 • Maximaal 15% producers fee en overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten. 

Scenario-ontwikkeling (voor maximaal 4 projecten)

 • Maximaal € 20.000 voor een debuterend scenarist of maximaal € 25.000 voor een ervaren scenarist. In deze fase kan maximaal € 2.500 worden aangevraagd voor een regisseur en maximaal € 2.500 voor een scriptcoach.
 • Maximaal 15% producer fee en overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Realisering (voor maximaal 2 projecten)

 • Er is maximaal € 850.000 voor realisering beschikbaar, inclusief de geoormerkte bijdragen voor marketing en promotie, sales deliveries, audiodescriptie en ondertiteling.

Na selectie voor realisering zullen de omroepen een beroep doen op CoBO, zodat er een totaalbedrag van rond de € 1 miljoen per film beschikbaar wordt gesteld.


Voorwaarden

 • Het project heeft een minimale lengte van 80 minuten
 • De doelgroep van de film is kinderen van 8-12 jaar en hun familie
 • Deze Nederlandstalige films gaan over een eigentijds gegeven en sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen
 • De makers hebben in hun plan oog voor culturele diversiteit
 • Het gaat om live action films met een oorspronkelijk scenario
 • Aanmeldingen die eerder bij het Nederlands Filmfonds of de omroepen in behandeling zijn genomen worden niet geaccepteerd
 • De films hebben een budget van minimaal € 1 miljoen

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden in fasen beoordeeld door een commissie onder voorzitterschap van het Filmfonds bestaande uit de filmconsulent kinder- en jeugdfilm, een externe adviseur namens het Filmfonds en een vertegenwoordiger van beide participerende omroepen.

Er worden 6 projecten geselecteerd die een bijdrage krijgen van het Filmfonds voor treatmentontwikkeling. Begeleiding van de teams in de ontwikkelingsfase fase geschiedt door de filmconsulent van het Filmfonds.

Na oplevering van de 6 treatments worden door de selectiecommissie 4 projecten geselecteerd die een bijdrage voor scenario-ontwikkeling van het Filmfonds ontvangen. In deze fase selecteert elke omroep 2 projecten die door deze omroepen worden begeleid. De filmconsulent houdt in deze fase met alle 4 projecten contact.

Bij de selectie voor de treatmentfase wordt gelet op:

 • de kwaliteit van de synopsis (maximaal 4 pagina’s)
 • het trackrecord van de regisseur, de producent en de scenarist
 • de motivatie van de makers en wat voor film zij voor ogen hebben
 • in welke mate de projecten de tijdsgeest in inhoud en vorm vangen en in hoeverre deze geschikt zijn voor de doelgroep
 • de mogelijkheid om het betreffende plan binnen het beschikbare budget te realiseren

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Contact