Jalan

Jalan (Straat) is een film van Su Tomesen (filming & editing), Vava Stojadinovic (editing supervisor) en Charly van Rest (sound mix).

Ondersteuning Nederlands Filmfonds: Ontwikkeling Onderzoek & Experiment.

Jalan
De experimentele film ‘Jalan’ gaat over sporen van vindingrijkheid  binnen de informele economie in de Indonesische stad Jogjakarta. De film toont de kijker het gebruik van goedkope en hergebruikte materialen, de op geïmproviseerde wijze opbouwde houtje-touwtje kramen, en het zich -door gebrek aan regelgeving- toeëigenen van stoepen en straten. Sommige situaties doen denken aan installaties en performances in de beeldende kunst.
 

Jalan is geproduceerd door SU ME PROD. De film gaat op 5 november 2015 als video-installatie in première in CBK Zuidoost.

Meer informatie op www.jalanthemovie.com.