Rapporten & onderzoek

Visitatiecommissie oordeelt positief over functioneren rijkscultuurfondsen

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een commissie van zes het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen…

Bioscoopbezoek in Europa in 2018 licht gedaald

De European Audiovisual Observatory (EAO) heeft de eerste schattingen gepubliceerd voor het bioscoopbezoek in 2018.

Onderzoek naar het juridische kader voor internationale coproducties

De European Audiovisual Observatory heeft het rapport The legal framework for international co-productions gepubliceerd.

Rapport over de toekomst van filmfincanciering en het territorialiteitsbeginsel…

Het rapport ‘Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing’ door het…

Vlaamse studie naar Netflix-tax in Europa

In opdracht van de Vlaamse Minister van Media en ter voorbereiding van een Netflix-tax in Vlaanderen verscheen het rapport 'Obligations on…

Nieuwe Europese cinema-onderzoeken nu gebundeld en gratis online

Een bundeling van onderzoek over Europese cinema o.a. op het gebied van VOD, gender en filmstimuleringsmaatregelen uit verschillende…