Rapporten & onderzoek

Twee toekenningen Talentontwikkeling in de Regio

Stichting Frysk Film en Media Platfoarm en Stichting Playgrounds ontvangen beiden een bijdrage in het kader van de regeling…

De Nederlandse film tijdens én over de Tweede Wereldoorlog

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Net als ieder jaar herdenken we op 4 mei Nederlandse…

Meerjarige activiteitensubsidies filmfestival toegekend

Het Nederlands Filmfonds heeft aan twee festivals een meerjarige subsidie toegekend voor in totaal 200.000 euro per jaar. In de periode…

Drie lowbudget films ondersteund met ontwikkelingsbijdrage

Drie Nederlandse lowbudget speelfilms krijgen een ontwikkelingsbijdrage. Het gaat om de projecten Zwarte Lijnen, De Witte Flits en Dandan…

Filmstimuleringsmaatregel genereert in 5 jaar €489 miljoen aan productie

De Netherlands Film Production Incentive (Nederlandse Filmstimuleringsmaatregel) draagt bij aan een toename van investeringen in de…

Cultureel Econoom Paul Rutten benadrukt beleidsurgentie Nederlandse overheid…

In zijn essay Voor een levendige audiovisuele cultuur gaat Paul Rutten, specialist op het terrein van innovatie in de creatieve sector,