Jaarverslagen

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2017

In het eerste jaar van de beleidsperiode 2017-2020 gaf het Fonds invulling aan de koers om in te zetten op verhoging van kwaliteit en…

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2016

2016 vormde het laatste jaar van de beleidsperiode. Het jaarverslag omvat daarom tevens een reflectie op de ontwikkelingen en behaalde…

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2015

Het jaar 2015 stond voor het Filmfonds in belangrijke mate in het teken van het internationale beleid, en vormde de opmaat naar het nieuwe…

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2014

Voor het Fonds en de Nederlandse filmsector was 2014 een enerverend jaar. Het marktaandeel voor de Nederlandse film bedroeg voor het tweede…

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2013

Het jaarverslag 2013 van het Nederlands Filmfonds is gereed. In veel opzichten is 2013 een markant jaar voor de filmsector.

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2012

In zijn jaarverslag 2012 legt het Filmfonds verantwoording af over het gevoerde beleid, de gesteunde projecten en activiteiten.