Nieuwsberichten

26 mei 2011 Proeftuin Documentaire

Scriptdesk en LEV Pictures organiseren 5 x per jaar Proeftuinen.

6 mei 2011 Scriptdesk start nieuwe editie Ontwikkelcentrale

Scriptdesk start nieuwe editie Ontwikkelcentrale voor makers die binnen 3 maanden van een idee tot een 1e scenarioversie willen komen in de…

Nieuwe digitale videoservice Ximon.nl

Sinds 7 april is Ximon.nl online. Ximon, de nieuwe naam van Filmotech, is een online videoservice waar film- en tv-producties in hoge…

Uitwisseling Luxemburg

Een delegatie van Nederlandse filmproducenten en vertegenwoordigers van het Filmfonds bezocht tussen 27 maart en 29 maart op uitnodiging…

Discussienotitie Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet-een…

De in een achttal punten beschreven visie is het resultaat van een intensieve gedachtewisseling aan en met de Tafel van Zes, het…

Staatssecretaris wil stelselwijziging cultuursector toch in 2013 in laten gaan

In zijn brief van 11 maart jl. verzoekt Staatssecretaris Halbe Zijlstra de Tweede Kamer de stelselwijziging voor cultuur te versnellen en…