KORT!

Korte film - Animatie - New Screen NL - Realisering

KORT! is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van de NTR, het Filmfonds, het NPO-fonds en CoBO om nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen de kans te geven om hoogwaardige korte films met internationale potentie te maken.

KORT! bestaat uit tien korte fictiefilms met een lengte tussen de 5 en 10 minuten. Ook plannen voor animatiefilms kunnen worden ingediend.

Status: Niet actueel

Helaas komt er een eind aan het samenwerkingsproject KORT! dat dit jaar haar twintigste en daarmee laatste editie kent, zo ook aan De Straat dat voortkwam uit de jaarlijkse serie single plays in het kader van One Night Stand. Meer informatie over het beleid van het Filmfonds over korte film alsmede over de Shorts volgt begin volgend jaar op deze website.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van tenminste twee onafhankelijke (korte) fictie of animatiefilms* in Nederland die via festivals, TV en/of bioscoop vertoond zijn. Per producent en daaraan gelieerde bedrijven/entiteiten kan per aanvraagronde een maximum van twee projecten worden ingediend.

Van de betrokken regisseurs wordt verlangd dat zij:

  • een relevante beroepsopleiding hebben afgerond en minimaal één film (eindexamenfilm telt mee) hebben gemaakt, óf
  • minimaal één onafhankelijke korte fictie- of animatiefilm* hebben gemaakt die via festivals, TV en/of bioscoop vertoond is.

Daarnaast wordt van de betrokken regisseurs verwacht in Nederland woonachtig en werkzaam te zijn. Een regisseur komt in aanmerking voor maximaal één realiseringsbijdrage. Regisseurs die reeds drie keer een KORT! hebben gemaakt kunnen zich vijf jaar na de laatste deelname weer opnieuw aanmelden. De producent en de regisseur mogen niet dezelfde persoon zijn.

*Commerciële filmproducties zoals commercials, opdrachtfilms en videoclips of filmproducties in het kader van een wedstrijd (zoals bijvoorbeeld 48 Hour Project) worden hierbij niet als onafhankelijke filmproducties beschouwd.

Bijdrage

De maximale bijdrage van de fondsen en omroep gezamenlijk bedraagt € 73.500 per film. 

Deadlines

Uiterlijk op de indiendatum voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Voorwaarden

KORT! gaat in vervolg op de vorige edities verder met het duurzaam produceren van film. Alle geselecteerde deelnemers aan KORT! verplichten zich daarom tot duurzaam produceren. Zie www.greenfilmmaking.com.

De films zijn bestemd voor vertoning in de bioscoop, via internet en op televisie door de NTR op NPO3. De televisieversies moeten opgeleverd worden in kleur en 16:9 formaat.

Zie ook http://kort.ntr.nl

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde ingangseisen en voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de NTR en de fondsen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.
De selectie vindt plaats op basis van uitgeschreven scenario’s. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de filmische potentie van het scenario en de creativiteit en durf van de maker(s). Scenario’s met Nederlandstalige dialogen en narratieve films met een eigentijds onderwerp voor een volwassen publiek hebben de voorkeur. Een regievisie is een vereiste.

De uitslag wordt half januari 2020 bekend gemaakt. Mocht het project geselecteerd worden, dan staat vooralsnog 4 februari 2020 het kennismakingsgesprek gepland.

De première van de films is voorzien op het Nederlands Film Festival. 

Veelgestelde vragen

Ik ben beginnend filmmaker. Waar vind ik meer informatie over de mogelijkheden om aan te vragen bij het Filmfonds?

Kijk eens bij de subsidiewijzer op deze website. Of lees de flyer Talent Telt! met een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen uiterlijk in te dienen op de indiendatum voor 17:00. Daarnaast moet binnen twee werkdagen na de digitale indiening een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Aanvragen die niet tijdig zijn ontvangen (zowel digitaal als schriftelijk), worden niet in behandeling genomen.

Het papieren ondertekende aanvraagformulier graag o.v.v. ’KORT! 2020 – New Screen NL’ afleveren bij:
Nederlands Filmfonds
Pijnackerstraat 5
1072 JS Amsterdam

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact