Internationaal

Het Fonds kan in het kader van internationalisering het volgende ondersteunen:

Realisering minoritaire coproductie i.s.m. NFI

Het Nederlands Filmfonds en Norwegian Film Institute (NFI) zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de coproductie van lange…

Financial exploration support

International production companies that have been in contact with the Netherlands Film Commissioner about a concrete plan and consider to…