Internationaal

Het Fonds kan in het kader van internationalisering het volgende ondersteunen:

Netherlands Film Production Incentive

Financiële bijdrage – in de vorm van een cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten – voor…

Realisering minoritaire coproductie speelfilm, lange animatiefilm en…

Het Fonds steunt de realisering van minoritaire coproducties speelfilm, lange animatiefilm en documentaire.

Een minoritaire coproductie…

Realisering minoritaire coproductie korte animatie en onderzoek & experiment

Realisering van minoritaire coproducties korte animatie en onderzoek & experiment, waaronder immersieve en interactieve mediaproducties.

Realisering minoritaire coproductie i.s.m. VAF

In het kader van een samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds jaarlijks in speelfilms

Realisering minoritaire coproductie i.s.m. HBF

Het Nederlands Filmfonds + Hubert Bals Fonds Co-production Scheme.
Minoritaire coproducties die een bijdrage voor scriptontwikkeling hebben…

Realisering minoritaire coproductie i.s.m. IBF

Het Nederlands Filmfonds + IDFA Bertha Fund Co-production Scheme.
Minoritaire coproducties in de categorie documentaire die een bijdrage…