Dutch Crossover

Speelfilm - Animatie - Screen NL - Realisering

Het Nederlands Filmfonds stimuleert de productie van Nederlandse artistieke crossover films: auteursfilms die de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of Zwitserland gevestigd is en die op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

Filmmakers die zich al internationaal hebben onderscheiden en de stap willen maken naar een groter publiek, en filmmakers die met eerdere films reeds een groot publiek wisten te bereiken in eigen land en de stap willen maken naar een internationaal podium komen in aanmerking.

Bijdrage

Maximale realiseringsbijdrage € 850.000 per film, inclusief de geoormerkte bedragen voor sales deliveries ten behoeve van internationale verkoop (plusminus € 6.000), audiodescriptie en ondertiteling om de film via verschillende platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten (plusminus € 6.000) en de kosten voor marketing en promotie in de realiseringsfase door de producent gemaakt (tot een maximum van € 50.000). 

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Voorwaarden

De filmplannen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Prioriteit wordt gegeven aan originele verhalen. Remakes of sequels komen niet in aanmerking;
 • De regisseur heeft tenminste één in de Nederlandse bioscoop uitgebrachte speelfilm op zijn/haar naam;
 • De filmproductie moet in potentie een cross over publiek in de Nederlandse bioscopen van 50.000 bezoekers of meer bereiken en zich internationaal kunnen onderscheiden;
 • De producent moet aantoonbaar in staat zijn om zelf risicodragend te participeren in de financiering van de filmproductie en zich inspannen om financiering van derden aan te trekken;
 • De fondsbijdrage moet van doorslaggevend belang zijn voor de haalbaarheid van de financiering;
 • In de beoordeling wordt meegewogen of de filmproductie internationale coproductiemogelijkheden biedt (waaronder bijdragen van buitenlandse filmfondsen) en of marktpartijen als sales agents, omroepen en/of een digitaal platform worden betrokken;
 • Het voorstel moet een verklaring bevatten van een ervaren filmdistributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in de filmproductie met de potentie om een crossover publiek te bereiken en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen;
 • Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Klik hier voor de Input Distributie. De projectmanager marketing & distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling.  
 • De financiering van een filmproductie dient volledig gerealiseerd te zijn binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening.
 • Projecten kunnen maximaal 2 maal voor Dutch Crossover ingediend worden.
 • Bij een herhaalde aanvraag dient het project een ontwikkelingsslag te hebben gemaakt ten opzichte van de vorige aanvraag.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden beoordeeld door een adviescommissie met internationale expertise. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.
 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanpassingen insturen aanvraagformulieren wegens COVID-19

Papieren versie insturen

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom het nieuwe coronavirus COVID-19, begrijpt het Filmfonds dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om binnen de geldende termijn de papieren versie van het aanvraagformulier in te sturen. Het is daarom vanaf heden mogelijk bij wijze van coulance en uitzondering de papieren versie van het formulier enkele dagen later in te sturen. Geef dit wel even aan van tevoren bij de contactpersoon van de betreffende regeling.

Digitaal ondertekenen aanvraagformulieren

Vanaf heden is het ook mogelijk het aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Dit vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.

Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van projecttitel, aanvraagnummer, categorie en het deelregelement - programma. Deze gegevens vind je terug onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier. 

De digitale handtekening kan worden toegevoegd met Adobe Acrobat Reader. Dit gratis programma kun je hier downloaden. Andere mogelijkheden voor digitaal ondertekenen zijn online te vinden. De handleiding voor het digitaal ondertekenen met Adobe Acrobat Reader vind je hier

 

Aanvraag starten

Contact