De Oversteek

Speelfilm - Selective Funding - Ontwikkeling Realisering

De Oversteek is een samenwerkingsproject van het Filmfonds, NPO-fonds, CoBO, VPRO en NTR gericht op de ontwikkeling en stimulering van filmtalent. De Oversteek is bedoeld voor beginnende regisseurs die hun eerste artistieke speelfilmproject willen realiseren.

De samenwerkende partijen zijn op zoek naar projecten die een eigentijds, urgent verhaal vertellen in een krachtige beeldtaal, met (internationale) festivalpotentie.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland.

Producenten, scenaristen en regisseurs worden uitgenodigd om in teamverband een voorstel in te dienen.

Vereisten team:

 • In aanmerking komen regisseurs die nog niet eerder een film van speelfilmlengte hebben gerealiseerd. Een uitzondering hierop wordt alleen overwogen indien de regisseur maximaal één eerdere film van speelfilmlengte heeft gerealiseerd die vanuit de markt of uitsluitend met een bijdrage vanuit afwerking, lowbudget (New Screen Low Budget) of telefilm is gefinancierd. 
 • De betrokken scenaristen hebben in beginsel wel ervaring in het schrijven voor speelfilms.
 • De producent beschikt over voldoende ervaring en heeft bij voorkeur ook met beginnende regisseurs gewerkt.
  Het is toegestaan om meer dan één project in te dienen maar niet meer dan drie projecten per producent. Slechts één project van een regisseur kan worden gehonoreerd.

Bijdrage

Zes projecten kunnen in de treatmentfase gesteund worden, vervolgens vier projecten in de scenariofase. Tenslotte worden daaruit twee projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage en voor een eventuele bijdrage voor een laatste scenariobewerking.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.
•    Maximaal € 10.000 voor de fase van synopsis naar treatment voor 6 geselecteerde projecten
•    Maximaal € 20.000 voor de fase van treatment naar scenario voor 4 geselecteerde projecten. In deze fase kunnen voor een meeschrijvende regisseur en/of scriptcoach/adviseur aanvullende bijdrages van € 2.500 worden aangevraagd.
•    Maximaal € 5.000 voor de laatste scenariobewerking van de 2 voor realisering geselecteerde scenario’s
•    Maximaal € 15% aan producersfee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten

•    Maximaal € 370.000 voor de realisering en marketing, inclusief de geoormerkte bedragen voor sales deliveries, audio descriptie en ondertiteling en kosten voor marketing en promotie.

Na selectie voor realisering zullen de omroepen een beroep doen op CoBO, zodat een totaalbedrag van maximaal € 900.000 per film beschikbaar wordt gesteld.


Voorwaarden

 • Het project heeft een minimale lengte van 80 minuten en een maximale lengte van 110 minuten. 
 • Het project is grotendeels Nederlandstalig.
 • Ieder gehonoreerd project moet voor het beschikbare bedrag gemaakt kunnen worden en na toekenning snel in productie kunnen gaan. De films moeten uiterlijk 18 maanden na toekenning opgeleverd worden.
  Het productiebudget bedraagt in beginsel maximaal € 1,2 miljoen.
 • Projecten die al een ontwikkelingsbijdrage hebben gehad van het Filmfonds kunnen alleen op basis van een synopsis worden ingediend; uitgeschreven treatments of scenario’s worden niet behandeld. Eventueel eerder ontvangen ontwikkelingsbijdragen worden verrekend.
 • Als het plan gebaseerd is op een bestaand werk moet aantoonbaar zijn dat de aanvrager over de verfilmingsrechten beschikt, danwel een optie heeft op deze rechten.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de samenwerkende omroepen en fondsen inhoudelijk in fasen beoordeeld waarna zij tot een selectie komen.

Bij de selectie wordt gelet op:
•    de kwaliteit van de synopsis (van maximaal 4 pagina’s)
•    het trackrecord van de regisseur, de producent en de scenarist
•    de motivatie van de makers en wat voor film zij voor ogen hebben
•    in welke mate de projecten de tijdsgeest in inhoud en vorm vangen
•    de mogelijkheid om het betreffende plan binnen het beschikbare budget te realiseren
 
Behalve de synopsis, die een indruk moet geven van het onderwerp en richting van het verhaal, moet goed gemotiveerd worden wat voor soort film gemaakt gaat worden. Deze toelichting wordt zowel van de producent als de regisseur en/of scenarist verwacht. Ook de (regie)visie van de filmmakers weegt zwaar mee in de beoordeling.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact