Realisering minoritaire coproductie met VAF

Speelfilm - Documentaire - Animatie - Screen NL - Realisering

In het kader van een samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds jaarlijks in speelfilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van:

  • minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag speelfilm/ lange animatiefilm);
  • minimaal één lange documentaire met een bioscoopuitbreng of landelijke televisie-uitzending in Nederland (aanvraag documentaire);

Bijdrage

Speelfilm en lange animatiefilm:
Maximaal € 200.000 voor de realisering van een Vlaams-Nederlandse coproductie. De minoritaire coproducent moet de bijdrage volledig besteden in zijn eigen land. 

Documentaire:
Maximaal € 50.000 voor de realisering van een Vlaams-Nederlandse coproductie. De minoritaire coproducent moet de bijdrage voor minimaal 60% besteden in eigen land.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Procedure

Een gezamenlijke adviescommissie komt drie keer per jaar bijeen voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende Hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van een bijdrage. Jaarlijks komen maximaal vijf Vlaamse en vijf Nederlandse speelfilms (inclusief een lange animatiefilm) en drie documentaires van ieder territorium voor een realiseringsbijdrage in aanmerking.
Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Reglementen en protocollen

Overeenkomst met VAF

De volledige tekst van de samenwerkingsovereenkomst vindt u hier.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten