Realisering minoritaire coproductie i.s.m. VAF

Speelfilm - Documentaire - Animatie - International - Realisering

In het kader van een samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds jaarlijks in speelfilms, lange animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd en in beide landen worden uitgebracht.

Behalve de inhoudelijke kwaliteit van het scenario, de artistieke waarde, eigenzinnigheid en urgentie van het project, wordt gekeken naar de creatieve en technische bestedingen in Nederland en een reëel vooruitzicht op toekomstige samenwerking tussen beide producenten.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door de Nederlandse minoritaire coproducent. Hij/zij is als majoritair producent hoofdverantwoordelijk geweest voor het realiseren van:

 • minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag speelfilm/ lange animatiefilm);
 • minimaal één (lange) documentaire met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag documentaire).

Bijdrage

Speelfilm en lange animatiefilm:

 • Maximaal € 200.000

Daarnaast kan er eenmaal per jaar door beide fondsen gezamenlijk één aanvullende realiseringsbijdrage, de zogeheten NFF/VAF Plus*, van € 100.000 toegekend worden aan een Vlaams-Nederlandse coproductie in de categorie speelfilm of lange animatiefilm die eerder al een bijdrage op grond van deze samenwerking ontving.

Documentaire:

 • Maximaal € 50.000

Jaarlijks komen maximaal vijf Vlaamse en vijf Nederlandse speelfilms (inclusief één lange animatiefilm) en drie documentaires van ieder territorium voor een realiseringsbijdrage in aanmerking.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

 • De filmproductie moet realiseringsteun hebben ontvangen van het VAF.
 • De totale inbreng van Nederlandse fondsen en marktpartijen in de realisering van de filmproductie dient minimaal 10% te bedragen van de totale productiekosten.
 • De landelijke bioscoopuitbreng dient in het land van de majoritaire coproducent gegarandeerd te zijn door een filmdistributeur dan wel marktpartijen uit de lokale exploitatieketen.
 • De filmproductie dient een bioscoopuitbreng in Nederland te krijgen. De aanvrager dient een schriftelijke verklaring ondertekend door een Nederlandse filmdistributeur te overleggen.
 • Eventuele financiële bijdragen in het kader van Eurimages en/of andere Europese financiering moeten pro rato toegerekend worden aan de aanvrager.
 • De financiering van de filmproductie dient volledig binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening volledig en onvoorwaardelijk aantoonbaar zijn toegezegd door derden.
 • Indien er ook een aanvraag voor de Production Incentive gedaan zal worden, dien je ook voor de Nederlandse bestedingen van de selectieve aanvraag het begrotingsmodel van de Netherlands Film Production Incentive te gebruiken.
 • De aanvrager deelt pro rato mee in de wereldopbrengsten van de filmproductie.
 • Van de toegekende Filmfondsbijdrage moet 100% (voor speelfilms en lange animatiefilms) of 60% (voor documentaires) van de toegekende bijdrage worden besteed in Nederland (cast, crew etc.).

* NFF/VAF Plus:

Eenmaal per jaar kan door beide fondsen gezamenlijk één aanvullende realiseringsbijdrage, de zogeheten NFF/VAF Plus, van € 100.000 worden toegekend aan een Vlaams-Nederlandse coproductie in de categorie speelfilm of lange animatiefilm die eerder een NFF/VAF realiseringsbijdrage hebben ontvangen (maar nog in financiering zijn).

Deze aanvullende realiseringsbijdrage van € 100.000 is voor het project dat op basis van productie-aanpak en concrete distributie-aanpak de meeste potentie heeft op een zo goed mogelijke uitbreng in het andere land (dus België/Vlaanderen of Nederland). In aanmerking komen speelfilms  en lange animatiefilms die eerder een NFF/VAF bijdrage hebben ontvangen (maar nog in financiering zijn).

Om in aanmerking te komen voor een NFF/VAF Plus kan in de laatste ronde van het jaar een schriftelijk verzoek bij de afdeling International ingediend worden. Bij dit verzoek dienen de volgende documenten opgeleverd te worden :

 • De visie van de twee producenten op de gezamenlijke productie-aanpak en het distributieplan dat aantoont dat het project een groot potentieel heeft voor vertoning in het andere land (dus België/Vlaanderen of Nederland).
 • Een crossmediaal marketing- en distributieplan waarin zowel de voorgenomen uitbreng in Vlaanderen als Nederland is uitgewerkt.
 • Een verklaring van een ervaren filmdistributeur met Beneluxrechten waaruit moet blijken dat deze vertrouwen heeft in het project en het beoogde publieksbereik en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen (ofwel verklaringen en distributiegaranties van een Nederlandse én Belgische distributeur)
 • Een geactualiseerd financieringsplan en begroting inclusief de Nederlandse bestedingen waarvan NFF/VAF Plus deel uitmaakt.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Procedure

Inhoudelijk

Een gezamenlijke adviescommissie draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

 • Projecttitel
 • Aanvraagnummer
 • Categorie
 • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm of Documentaire.
 3. Kies voor Minoritaire coproductie.
Aanvraag starten

Contact