Realisering minoritaire coproductie i.s.m. VAF

Speelfilm - Documentaire - International - Realisering

In het kader van een samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds jaarlijks in speelfilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd en in beide landen worden uitgebracht.

Behalve de inhoudelijke kwaliteit van het scenario, de artistieke waarde, eigenzinnigheid en urgentie van het project, wordt gekeken naar de creatieve en technische bestedingen in Nederland en een reëel vooruitzicht op toekomstige samenwerking tussen beide producenten.

Het aantal minoritaire coproducties die je als producent kan indienen is maximaal twee projecten per jaar per categorie (fictie of documentaire). Een project kan maximaal driemaal worden ingediend.

Let op:

 • Vanaf 2022 kan een aanvraag voor een realiseringsbijdrage voor een lange animatiefilm niet meer worden ingediend bij deze VAF-NFF regeling. Een aanvraag hiervoor kun je wel indienen bij de reguliere regeling Realisering minoritaire coproductie. Voor korte animatie was dit al eerder het geval. Voor meer info en indiendeadlines klik hier.
 • Het is niet meer mogelijk om dit jaar documentaireprojecten bij het Nederlands Filmfonds in te dienen, omdat er al 3 documentaires binnen de samenwerking zijn toegekend.

 

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door de Nederlandse minoritaire coproducent. Hij/zij is als majoritair producent hoofdverantwoordelijk geweest voor het realiseren van:

 • minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag speelfilm);
 • minimaal één (lange) documentaire met een bioscoopuitbreng in Nederland (aanvraag documentaire).

Bijdrage

Speelfilm:

 • Maximaal € 200.000

Documentaire:

 • Maximaal € 50.000

Jaarlijks komen maximaal vier Vlaamse en vier Nederlandse speelfilms en drie documentaires van ieder territorium voor een realiseringsbijdrage in aanmerking.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

 • De filmproductie moet realiseringsteun hebben ontvangen van het VAF.
 • De totale inbreng van Nederlandse fondsen en marktpartijen in de realisering van de filmproductie dient minimaal 10% te bedragen van de totale productiekosten.
 • De landelijke bioscoopuitbreng dient in het land van de majoritaire coproducent gegarandeerd te zijn door een filmdistributeur dan wel marktpartijen uit de lokale exploitatieketen.
 • De filmproductie dient een bioscoopuitbreng in Nederland te krijgen. De aanvrager dient een schriftelijke verklaring ondertekend door een Nederlandse filmdistributeur te overleggen.
 • Eventuele financiële bijdragen in het kader van Eurimages en/of andere Europese financiering moeten pro rato toegerekend worden aan de aanvrager.
 • De financiering van de filmproductie dient volledig binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening volledig en onvoorwaardelijk aantoonbaar zijn toegezegd door derden.
 • Indien er ook een aanvraag voor de Production Incentive gedaan zal worden, dien je ook voor de Nederlandse bestedingen van de selectieve aanvraag het begrotingsmodel van de Netherlands Film Production Incentive te gebruiken.
 • De aanvrager deelt pro rato mee in de wereldopbrengsten van de filmproductie.
 • Van de toegekende Filmfondsbijdrage moet 100% (voor speelfilms) of 60% (voor documentaires) van de toegekende bijdrage worden besteed in Nederland (cast, crew etc.).

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Procedure

Inhoudelijk

Een gezamenlijke adviescommissie draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm of Documentaire.
 3. Kies voor Minoritaire coproductie.
Aanvraag starten

Contact