Realisering minoritaire coproductie NFF + HBF

Speelfilm - Screen NL - Realisering

Het Nederlands Filmfonds + Hubert Bals Fonds Co-production Scheme.
Realiseringsbijdrage voor een internationale coproductie in de categorie speelfilm. Projecten die een bijdrage voor scriptontwikkeling hebben ontvangen van het Hubert Bals Fonds komen in aanmerking
.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland.  

Van de Nederlandse minoritaire coproducent wordt verwacht dat deze samenwerkt met de hoofdverantwoordelijke producent.

Bijdrage

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Maximaal € 50.000 voor de realisering. 

Voorwaarden

  • De overhead en producers fee bedragen samen maximaal 10%
  • 50% van het toegekende bedrag moet aan Nederlandse diensten of cast en crew uitgegeven worden

  • Het totale productiebudget bedraagt maximaal € 1.000.000

Procedure

Het Filmfonds draagt in samenwerking met het Hubert Bals Fonds zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van een bijdrage. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten