Realisering minoritaire coproductie NFF + HBF

Speelfilm - Screen NL - Realisering

Het Nederlands Filmfonds + Hubert Bals Fonds Co-production Scheme.
Internationale coproducties in de categorie speelfilm die een bijdrage voor scriptontwikkeling hebben ontvangen van het Hubert Bals Fonds (HBF) komen in aanmerking
 voor een realiseringsbijdrage.

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is de productiemaatschappij van de Nederlandse minoritaire coproducent.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films (en andere audiovisuele producties) produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm met een bioscoopuitbreng in Nederland.  

Bijdrage

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Maximaal € 50.000 voor de realisering.

Het HBF reikt daarnaast jaarlijkst tijdens IFFR de Dutch Post-production Awards uit (in samenwerking met het Filmfonds en de NPA) aan 2 door het HBF in ontwikkeling gesteunde internationale coproducties.

Deadlines

Uiterlijk op de indiendatum voor 17:00 uur.

Voorwaarden

  • Het totale productiebudget bedraagt maximaal € 1.000.000
  • De overhead en producers fee bedragen samen maximaal 10%
  • 50% van het toegekende bedrag moet aan Nederlandse diensten of cast en crew uitgegeven worden


Klik voor de NFF+HBF Gids, met onder andere meer informatie over alle projecten die in aanmerking komen.

Procedure

Het Filmfonds draagt in samenwerking met het Hubert Bals Fonds zorg voor de inhoudelijke beoordeling, advisering en selectie van aanvragen. Het subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van een bijdrage. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

COVID-19: Papieren versie insturen

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom het nieuwe coronavirus COVID-19, begrijpt het Filmfonds dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om binnen de geldende termijn de papieren versie van het aanvraagformulier in te sturen. Het is daarom vanaf heden mogelijk bij wijze van coulance en uitzondering de papieren versie van het formulier enkele dagen later in te sturen. Geef dit wel even aan van tevoren bij de contactpersoon van de betreffende regeling.

 

Aanvraag starten

Contact