Onderzoek & Experiment

Onderzoek & Experiment
Een filmproductie die naar het oordeel van het bestuur binnen de categorieën speelfilm, documentaire, animatie en korte film onderzoekend en/of grensverleggend is dan wel experimentele of kunstzinnige filmproducties of producties met een duidelijk aanwijsbaar filmische component waarin het visueel verhalende en de inzet van interactieve of immersieve media samenkomen.

Aanvragers die overwegen een aanvraag voor de ontwikkeling van een nieuw filmplan in te dienen kunnen eenmalig en voorafgaand aan de aanvraag een informele ideecheck bij een van de filmconsulenten doen. Een ideecheck kan gedaan worden voor een speelfilm (uitgezonderd Low Budget), documentaire, korte animatie of een film binnen Onderzoek & Experiment. Klik hier voor meer informatie.

Ontwikkeling

Realisering

Afwerking